sống lại để chuộc lỗi

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
Tình trạng edit: Hoàn
Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới vui chơi giải trí, Vườn ngôi trường, ấm cúng áp, HE

——————–🌸——————–

Bạn đang xem: sống lại để chuộc lỗi

Bản edit chưa xuất hiện sự được chấp nhận của người sáng tác nên sướng lòng ko mang theo đâu gần giống ko đem ver,….

Mong những ai gọi được truyện ở trong nhà tôi cũng giống như các mái ấm không giống tuy nhiên thấy đem bên trên truyenfull,sstruyen… thì nên cmt nhằm những người dân bên trên cơ biết bọn họ đang được cỗ vũ khuyết điểm trang nhé. đa phần mái ấm còn đặt điều pass nhằm rời bị lấy mất mặt tuy nhiên rồi sau cùng vẫn bị nên t thôi. Trân trọng!

Văn án

Chương 1~~Chương 2~~Chương 3~~Chương 4~~Chương 5

Chương 6~~Chương 7~~Chương 8~~Chương 9 ~~Chương 10

Chương 11~~Chương 12~~Chương 13~~Chương 14~~Chương 15

Chương 16~~Chương 17~~Chương 18~~Chương 19~~Chương 20

Chương 21~~Chương 22~~Chương 23~~Chương 24~~Chương 25

Chương 26~~Chương 27~~Chương 28~~Chương 29~~Chương 30

Chương 31~~Chương 32~~Chương 33~~Chương 34~~Chương 35

Chương 36~~Chương 37~~Chương 38~~Chương 39~~Chương 40

Chương 41~~Chương 42~~Chương 43~~Chương 44~~Chương 45

Chương 46~~ Chương 47~~ Chương 48~~Chương 49~~Chương 50

Chương 51~~Chương 52~~Chương 53~~Chương 54~~Chương 55

Chương 56~~Chương 57~~Chương 58~~Chương 59~~Chương 60

Chương 61~~Chương 62~~Chương 63~~Chương 64~~Chương 65

Chương 66~~Chương 67~~Chương 68~~Chương 69~~Chương 70

Xem thêm: nữ thần siêu cấp người ở rể

Chương 71~~Chương 72~~Chương 73~~Chương 74~~Chương 75

Chương 76~~Chương 77~~Chương 78~~Chương 79~~Chương 80

Chương 81~~Chương 82~~Chương 83~~Chương 84~~Chương 85

Chương 86~~Chương 87~~Chương 88~~Chương 89~~Chương 90

Chương 91~~Chương 92~~Chương 93~~Chương 94~~Chương 95

Chương 96~~Chương 97~~Chương 98~~Chương 99~~Chương 100

Chương 101~~Chương 102~~Chương 103~~Chương 104~~Chương 105

Chương 106~~Chương 107~~Chương 108~~Chương 109~~Chương 110

Chương 111~~Chương 112~~Chương 113~~Chương 114~~Chương 115

Chương 116~~Chương 117~~Chương 118~~Chương 119~~Chương 120

Chương 121~~Chương 122~~Chương 123~~Chương 124~~Chương 125

Chương 126~~Chương 127~~Chương 128

Phiên ngoại

PN 1 – Bân Niệm: 1.1~~1.2~~1.3~~1.4

PN 2 – Hoành Kỳ

PN 3 – Hiền Ngạn: 3.1~~3.2~~3.3~~3.4~~3.5~~3.6~~3.7

Xem thêm: nữ phụ độc ác trong truyện thanh mai trúc mã

PN 4 – Phong Tuân

[TOÀN VĂN HOÀN]

Link Wattpad