sói xám mọc cánh

Một Mặt

Một Mặt

8.5/10

18228

Bạn đang xem: sói xám mọc cánh

Trạng thái: FULL

Tác giả: Sói xám đâm chồi cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10

53119

Trạng thái: FULL

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Nhân Duyên

Nhân Duyên

8.5/10

32483

Trạng thái: FULL

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

7.5/10

85757

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 73
Tử Thời

Tử Thời

7.5/10

85511

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Nếu, Có Thể Yêu

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10

3349

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói xám đâm chồi cánh (Trường trứ sí bàng đích đại hôi lang)

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

7.5/10

45871

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Khanh Vốn Giai Nhân

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10

26586

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 53
Hoài Niệm

Hoài Niệm

7.5/10

40919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

7.5/10

8250

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Tâm Can

Tâm Can

7.5/10

19098

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Nở Rộ

Nở Rộ

8.5/10

100656

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 57
Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10

4539

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10

9190

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Lần Đầu Gặp Gỡ

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10

4618

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10

71395

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói xám đâm chồi cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10

71594

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 78
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10

32266

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

7.5/10

60738

Trạng thái: Full

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Một Mặt

C14

Một Mặt

8.5/10

18228

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ

C29

Nở Rộ

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Duyên

C35

Nhân Duyên

8.5/10

32483

Thể loại: Ngôn Tình

Uổng Công Tính Kế

C73

Uổng Công Tính Kế

7.5/10

85757

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tử Thời

C85

Tử Thời

7.5/10

85511

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu, Có Thể Yêu

C5

Nếu, Có Thể Yêu

7.5/10

3349

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chỉ Vì Yêu

C25

Chỉ Vì Yêu

7.5/10

45871

Thể loại: Ngôn Tình

Khanh Vốn Giai Nhân

C53

Khanh Vốn Giai Nhân

7.5/10

26586

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hoài Niệm

C67

Hoài Niệm

7.5/10

40919

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Hỏi

C8

Đừng Hỏi

7.5/10

8250

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Tâm Can

C16

Tâm Can

7.5/10

19098

Thể loại: Ngôn Tình

Nở Rộ

C57

Nở Rộ

8.5/10

100656

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Một Lần Gặp Gỡ

C5

Một Lần Gặp Gỡ

7.5/10

4539

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Hạ Ngọt Ngào

C10

Mùa Hạ Ngọt Ngào

7.5/10

9190

Thể loại: Ngôn Tình

Lần Đầu Gặp Gỡ

C5

Lần Đầu Gặp Gỡ

7.5/10

4618

Thể loại: Ngôn Tình

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

C52

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

7.5/10

71395

Thể loại: Ngôn Tình

Theo Dòng Tình Yêu

C78

Theo Dòng Tình Yêu

7.5/10

71594

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

C18

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

7.5/10

32266

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

C92

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Thể loại: Ngôn Tình