sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, sở hữu một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc vì thế "bị đá" tuy nhiên tấn công người ngay gần bị tiêu diệt. Vì kinh hoàng tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là một trong những vô 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu vô Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau Khi thức tỉnh năng lượng của tôi, Tề Nhạc chính thức tu luyện và lần tìm kiếm 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương tấp nập....

Vì mong muốn những fan hâm mộ rất có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tăng thêm 1,5 lượt. Dựa theo đòi cách thức này tuy nhiên đo lường, thành phẩm sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, người xem rất có thể đo lường được tiềm năng tăng thêm Khi đạt vân tiếp sau.

Hai vân, là một trong những vân nhân với một,5 lượt, tớ tiếp tục rời khỏi được thành phẩm của nhì vân, thưa cách tiếp, cảnh giới nhì vân của đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh cấp 1,5 lượt một vân.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 lượt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 lượt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 lượt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 lượt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 lượt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 lượt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 lượt.

Từ những số lượng bên trên người xem rất có thể thấy được rõ nét, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tăng thêm một vân, tiềm năng tăng phì về hóa học.

Xem thêm: tổng tài cưng chiều bảo bối nghịch ngợm

Còn nguyên tắc đo lường bên trên người Kỳ Lân tương tự như vậy, thời gian tăng thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân tương tự như tiềm năng đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tăng thêm gấp rất nhiều lần, cách thức đo lường Từ đó là:

Cảnh giới nhì vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 4 lượt.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 lượt.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 lượt.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 lượt.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 lượt.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 lượt.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 lượt.

Từ những điều này rất có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn thân phụ rộng lớn những đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng cấp đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân chục lượt. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tăng thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều rất có thể đạt cho tới chín vân, tuy nhiên Kỳ Lân thì ko nên thế, mặc dù ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều sở hữu Kỳ Lân nào là tu luyện đột đập ngoài bảy vân, thân phụ vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới nhất là tăng thêm xịn thân phụ.

Đồng thời, Khi đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa lượt trước tiên, tiềm năng rất có thể thẳng tăng thêm gấp rất nhiều lần, Kỳ Lân tương tự như vậy. Nhưng tuy nhiên, cho tới tiến trình loại nhì, tiếp tục không giống nhau, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn tiến trình trước tiên cấp 1,5 lượt, tuy nhiên Kỳ Lân tiến trình loại nhì tiếp tục cấp nhì lượt tiến trình trước tiên. Giai đoạn sau cùng cũng như vậy. Cho nên, đồng chí Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân tiến trình dị hóa loại thân phụ, trừ vân lực biến đổi còn tăng thêm vân lực tăng cấp năm lượt tiến trình loại nhì, tuy nhiên Kỳ Lân là 4 lượt.

Xem thêm: không làm thế thân

Bởi vậy rất có thể thể hiện Kết luận.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa tiến trình loại thân phụ sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 lượt nhân song (x2). 25 lượt, đó là cấp một vân 57. 665 lượt.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa lượt thân phụ, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 lượt nhân với 4 lượt, đạt cho tới số lượng xịn thân phụ là 1024 lượt đối với Khi một vân. Kỳ Lân Khi bại liệt chỉ mất thần mới nhất tưởng tượng được. Đây cũng chính là vẹn toàn nhân Kỳ Lân phát triển thành vương vãi của thần thú, Kỳ Lân sau cùng nhất, trọn vẹn rất có thể tàn phá toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú có thể nói rằng đùa sao?​