Sb trong tiếng anh là gì

 - 

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ hit.edu.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Sb trong tiếng anh là gì

Someone, somebody, something, somewhere are indefinite pronouns. They function in a similar way lớn some. We use them in affirmative clauses and in questions expecting a particular answer. We can use them to refer lớn both general và specific people or things. We use them with a singular verb: …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Mugshot Là Gì - Nghĩa Của Từ Mug Shot Trong Tiếng Việt

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hit.edu.vn English hit.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì, Please Wait

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語