Nghĩa Của Từ To Put Forward Nghĩa Là Gì, Put Forward Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ hit.edu.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ to put forward nghĩa là gì, put forward là gì

*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition khổng lồ parents & children

Về bài toán này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Undo Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Undo, Nghĩa Của Từ Undo

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hit.edu.vn English hit.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vàng Da Bị Vàng Là Thiếu Chất Gì, Da Vàng Là Bệnh Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語