LÀ GÌ? NGHĨA CỦA TỪ PROPERLY LÀ GÌ, (TỪ ĐIỂN ANH TRA TỪ PROPERLY

 - 
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vhit.edu.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
properly properly<"prɔpəli>phó từ 1 giải pháp đúng đắn; một bí quyết ưa thích đáng; vừa lòng thức He is not properly speaking a member of the staff Nói đúng ra/Thực ra mà lại nói, ông ta đâu chỉ là thành viên của ban lãnh đạo She will have sầu to lớn learn to behave more properly Cô ta rất cần phải học tập giải pháp xử sự cho đúng đắn hơn Do it properly or don"t vày it at all Làm cho ra làm, nếu như không thì chớ làm những gì cả (thông tục) hoàn toàn đích đáng, ra trò, hết sức this puzzled hyên properly điều đó tạo nên nó hoảng loạn rất là một giải pháp đúng đắn, thực sự
*
/properly/ phó từ bỏ đúng, đúng đắn properly speaking nói cho đúng (thông tục) trọn vẹn đích xứng đáng, ra trò, hết sức this puzzled hyên properly điều đó khiến cho nó hồi hộp hết sức đúng mực, đúng mức, phù hợp, vừa lòng thức, hòa hợp lệ, chỉnh behave properly hãy cư xử mang lại đúng nút

*