power saving mode la gi

Bạn đang xem: power saving mode la gi

Locate Wireless Adapter Settings and phối the Power Saving Mode đồ sộ Maximum Performance.

Cuộn xuống bên dưới Wireless Adapter Settings và thiết lập Power Saving Mode là Maximum Performance.

The power saving mode will be automatically started in the standby situation

and the

power

consumption is equivalent đồ sộ that of a household refrigerator.

và năng lượng điện

năng

hấp phụ chỉ tương tự với cùng 1 cái tủ rét mướt nhập mái ấm gia đình.

will go blank after a certain period of inactivity.

screen LCD có khả năng sẽ bị trống không sau đó 1 thời hạn ko hoạt động và sinh hoạt chắc chắn.

The screen is also

known for becoming highly reflective when in power saving mode, with the ability đồ sộ double as a mirror.

Màn hình cũng rất được biết

đến nhằm trở nên phản chiếu cao Khi ở chế chừng tiết kiệm chi phí điện năng, với kỹ năng tăng cấp đôi

như 1 tấm gương.

While on ultra power saving mode, you only have access đồ sộ your calls,

texts, and other necessary apps you prefer.

Trong Khi ở chế chừng tiết kiệm chi phí điện tăng mạnh, các bạn chỉ mất quyền truy vấn nhập những cuộc gọi, tin

nhắn và những phần mềm quan trọng không giống nhưng mà các bạn mến.

Also, Adaptive Power Saving Mode manages your battery life based on the prediction of your day.

Ultra Power Saving Mode turns off all background running apps đồ sộ drastically

minimise battery consumption.

Xem thêm: thang 5 co ngay le gi

dụng nhằm thuyên giảm đáng chú ý nấc hấp phụ pin.

Months(in power saving mode in which hands stop after a certain period of time

when the watch is left in the dark).

gian tham chắc chắn Khi đồng hồ thời trang được nhằm lại nhập bóng tối).

For most American Standard shower toilets and electronic bidet seats,

Đối với đa số bể cầu shower toilet và thành bệ chậu đái năng lượng điện tử của American Standard,

thông thoáng trong những 3 giây.

Ngoài rời khỏi còn tồn tại hai

TouchWiz is still the same old TouchWiz, with a plethora of options lượt thích Smart Stay,

TouchWiz với thật nhiều tùy lựa chọn như Smart Stay,

If the machine is in power saving mode, pressing the‘Start' button should wake it up.

which stops water and seat heating functions in order đồ sộ conserve electricity.

nó sẽ bị ngừng tính năng gia nhiệt độ nước và bệ nhằm

tiết kiệm năng lượng điện.

Power saving mode, indicator will turn off automatically after 30minutes with no operation.

after 8 minutes idle, press right or left button for it đồ sộ wake.

sau 8 phút nhàn rỗi rỗi, nhấn nút cần hoặc trái ngược nhằm nó thức tỉnh.

The power saving mode, in every compartment is individually cooled đồ sộ reduce energy consumption

and as such is a unique feature.

lượng và như thế là một trong tính

năng

khác biệt.

you can still receive calls and texts for up đồ sộ 24 hours.

các bạn sẽ vẫn có được những cuộc gọi và những văn bạn dạng cho tới 24 giờ.

Xem thêm: doremon chuyen phieu luu vao xu quy