nữ tướng quân cùng trưởng công chúa

 • Reads 328,462
 • Votes 30,610
 • Parts 177

Ongoing, First published Dec 08, 2020

Bạn đang xem: nữ tướng quân cùng trưởng công chúa

Table of contents

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 1: Vãn Nguyệt trở thành Phi Tinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 2: Da ngựa quấn thây làm thế nào ngại (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 3: Sẽ kéo điêu cung như trăng tròn xoe (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 4: Hương chi tiêu ngọc nát nhừ Khuynh Thành lạc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 5: Không biết Vãn Nguyệt là phái nữ thầy thuốc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 6: Gió chợt nổi lên cuộn sóng đẩy sóng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 7: Liễu ánh hoa tươi tắn lại một thôn(CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 8: Đàm luận một khúc mách bảo mọi chỗ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 9: Vô tâm cắm liễu liễu lại xanh lơ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 10: Nhân sinh bên trên đời ko xưng ý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 11: Một tướng mạo công trở thành muôn thuở đau đớn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 12: Bất đắc dĩ nhất di hoa tiếp mộc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 13: Mưa gió máy cho tới mây thâm lấp lấp mặt mày trời (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 14: Kinh ngạc lắng tai tiếp sau đó nảy đi ra diệu nối tiếp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 15: Vô tình nhất là bậc đế vương vãi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 16: Giữa bọn chúng sinh trăm vạn phiên lần người (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 17: Lúc ấy chỉ rằng là tầm thông thường (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 18: Nhân diện khoét hoa tương ánh hồng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 19: Nhất thán tái mét trầm trồ tam thán (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 20: Nam nhi sao ko đem Ngô Câu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 21: Trọng lần vô phong xảo ko công (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 22. Ai là kẻ vô viên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 23. Nhất thiết tẫn bên trên bất ngôn trung (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 24. Ngũ thập huyền phiên tắc nước ngoài thanh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 25: Thề quét tước Hung Nô ko nhằm ý thân thiết (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 26. Cân quắc trước đó chưa từng thất bại tu mi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 27. Thu chi tế chiến tràng ngờ vân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 28: Cổng tre nước chảy vẫn điểm cũ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 29. Thay ngươi sinh sống ở cõi đời này (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 30. Ai là chi phí tuyến của người nào (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 31: Rèn Fe còn cần cần thiết tự động thân thiết rắn rỏi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 32: Vận trù với trong tâm địa bàn tay (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 33: Công chúa ngự nhân chi đạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 34: Cam tâm tự nguyện miệt mài li viên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 35: Hồng tô thủ khuấy lộng gió mây (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 36: Liền fake thực hiện một song phu thê (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 37: Là bị ngươi lừa chạy ư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 38: Cơm quê áo vải vóc ko cứng cáp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 39: Bán khuôn mẫu phương đàng nhất giám khai (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 40: Đem xe cộ lừa của ngươi ghi lại (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 41: Ruồi bọ cũng đều ko thể nhằm lọt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 42: Người động nghịch tặc lân thịt ko buông tha (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 43: Không cần người nào là vừa phải sinh đi ra cũng đều nắm vững (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 44: Chỉ là ko cho tới địa điểm thương tâm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 45: Tinh La ở dày quánh, ván cờ chính thức (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 46: Một con xe lừa nhập kinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 47: Hán Cung ngày thu, Phượng Hoàng về tổ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 48: Lỗi nguyệt người đẹp như ngọc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 49: Truyền đạo thụ nghiệp nằm trong lý giải nghi ngại (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 50: Lý Chiêu gõ quật chấn hổ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 51: Không quên sơ tâm ban ấp thiên hộ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 52: Không biết chính thức mãn đình phương ra sao (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 53: Tương loài kiến hoan loài kiến ngọc như diện (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 54: Lộ ko xa thẳm vẫn trở thành tương tư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 55: Tuy là nhân vật cũng uổng công (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 56: Lập ngôi trường chí danh xứng với thực (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 57: Kiếm chống hứng thạch từ từ như câu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 58: Người dựa xiêm nó, mã dựa yên lặng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 59: Vãn Nguyệt tối thăm hỏi Bách Hoa Lâu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 60: Tế đầu ngân bế kích tiệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 61: Không cánh nhưng mà cất cánh, ko thể tìm kiếm được (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 62: Dưới búa tạ xuất tinh ranh cương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 63: Chá cô thiên gió mây điệt trở thành (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 64: Một người chục sáu tuổi hạc lập Lâm trạch (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 65: Tuyết đầu mùa trọng chưa theo sát thê thảo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 66: Nhu tình ko biết điểm nào là khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 67: Sương quáng gà khởi, cây vạn tuế đi ra hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 68: Chánh thị hà tháp canh dục thượng thì (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 69: Vô vọng khoét hoa phiếm thủy khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 70: Người ngại nổi tiếng heo ngại mập (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 71: Không vì chưng trước hấp thụ đái thiếp (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 72: Lại 1 năm nữa xuân chuồn thu cho tới (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 73: Tứ diện biên thanh liên giác khởi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 74: Tốt cho tới một chiếc gọi là thăng bình thịnh thế (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 75: Liên trả tiễn đưa tuy vậy vương vãi trục lộc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 76: Túy ngọa tụt xuống ngôi trường quân mạc tiếu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 77: Cô nhi ngược tẩu phu hà hô (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 78: Tẫn đề kim lặc phía vân khán (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 79: Ngộ bổn cần thiết tu nhân ngược vô (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 80: Biệt nhất cơ hội kê minh cẩu đạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 81: Tối thị vô xảo bất trở thành thư (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 82: Chính là mong muốn bắt gọn gàng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 83: Lập quân công phong thực hiện phó tướng mạo quân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 84: Sống nằm trong chống bị tiêu diệt cũng nằm trong huyệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 85: Bệnh lâu chi phí đầu vạn mộc xuân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 86: Tân quan liêu nhiệm kỳ trước đó phụ vương đốm lửa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 87: Nhất biệt mãn tính ức tương phùng (CHƯA BETA)

  Xem thêm: minh hôn cái đầu anh á

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 88: Bách bàn tư vị nhiễm tâm đầu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 89: Hoa tự động phiêu linh thủy tự động lưu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 90: Trừ khước vu quật bất thị vân (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 91: Vi nó chi tiêu đắc nhân tiều tụy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 92: Biệt hữu u sầu ám hận sinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 93: Phù diêu trực thượng cửu vạn lý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 94: Ấp gửi gắm chi tiêu thấu tướng mạo quân lệ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 95: Phích lịch huyền lương bổng xuyên tản bộ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 96: Xảo phụ nàn vi vô mễ xuy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 97: Tráng chí ky xan hồ nước lỗ nhục (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 98: Tiếu đàm khát độ ẩm Hung Nô huyết (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 99: Điểm giáng thần triển chuyến phản trắc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 100: Anh hùng gia dữ ôn nhu hương thơm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 101: Thất sầm uất ngung yên lặng tri phi phúc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 102: Vạn dân bị nằm trong công đức bi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 103: Nhất khỏa thất năng khiếu linh lung tâm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 104: Hoa viên bàn cờ một song con trẻ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 105: Tình này sẽ không cơ hội nào là chi tiêu trừ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 106: Tuy cửu tử kì du vị ăn năn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 107: Phù dung không ổn người đẹp trang (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 108: Cầu một câu quân vô hí ngôn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 109: Thập lí hồng trang trước hóng ngươi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 110: Tại địa nguyện liên hợp lí chi (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 111: Hắc bạch tịnh đế tuy vậy sinh hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 112: Hàng tối tín hiệu đèn đỏ treo cao cao (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 113: Nguyện hóa giáp tập luyện phong sương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 114: Đông phong trở thành hậu cung thay đổi công ty (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 115: Người mặt mày gối ngay gần nhau vô tấc gang và lại như biển lớn trời cơ hội mặt

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 116: Hải khoát thiên ko tố bổn tràng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 117: Phác sóc miệt mài ly an năng biện (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 118: Thiên ý tương tinh ranh lạc (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 119: Đưa ngươi cô hình họa bối ngân thương (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 120: Công kì sự tiên lợi kì khí (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 121: Muốn lưu thanh bạch bên trên nhân gian lận (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 122: Ngân thương nộ mã Lâm Phi Tinh (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 123: Tồn vong nguy hại thu chi dã (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Tam thập lục nối tiếp - 36 nối tiếp binh pháp Tôn Tử (tìm hiểu thêm)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 124: Tam anh trận chiến Hung Nô tướng mạo (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 125: Thương thiên bất tuyệt Lâm thị phái nữ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 126: Tự hữu nhân chén loàn phản chủ yếu (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 127: Ngô đồng càng tăng tình nằm trong đau đớn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 128: Chung thị vô xứ thoại thê lương bổng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 129: Bệnh triệu chứng dĩ nhập cao lãng phí nội (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 130: Vi hà chi tiêu đắc nhân tiều tụy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 131: Đông tuy vậy sự phân phát hà xứ thác (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 132: Ta là nhân gian lận nỗi buồn khách hàng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 133: Mất trườn mới mẻ lo lắng thực hiện chuồng ko muộn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 134: Nhất phó quật hòa xã tắc đồ vật (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 135: Phong hỏa liên trở thành Ngũ Hồ loàn (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 136: Chính cai khích lệ lánh lập thì (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 137: Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 138: Đãn sử Dương Quan Phi Tướng bên trên (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 139: Trường yên lặng lạc nhật cô trở thành bế (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 140: Trí nằm trong dũng châu liên bích ăn ý (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 141: Hà vi sinh mệnh đích trọng lượng (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 142: Nguyên lai Phi Tinh là Vãn Nguyệt (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 143: Chích duyên thân thiết bên trên test quật trung (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 144: Đả xuất liễu tân đích khai thủy (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 145: Tĩnh khoác vô ngôn dịch chi phí hiềm (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 146: Bất thức lư quật chân diện mục (CHƯA BETA)

  Tue, Jan 10, 2023

 • Chương 147: Phù Sinh du đắc buôn bán nhật thư thả (CHƯA BETA)

  Wed, Jan 11, 2023

 • Chương 148: Vấn quân thị phủ năng như cựu (CHƯA BETA)

  Wed, Jan 11, 2023

 • Chương 149: Hắc vân áp trở thành thành dục tồi tệ (CHƯA BETA)

  Fri, Jan 13, 2023

 • Chương 150: Ly nhân hận thiên nộ thần trị (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 14, 2023

 • Chương 151: Chích miện hàm lai nhị nguyệt hoa (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 152: Cảnh như test thương thiên ngại lí (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 153: Tướng quân bạch phân phát chinh phu lệ (CHƯA BETA)

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 154: Na nhất tá trận niên tân túng bấn (CHƯA BETA)

  Thu, Jan 19, 2023

 • Chương 155: Mạc danh vi diệu bất khả ngôn (CHƯA BETA)

  Thu, Jan 19, 2023

 • Chương 156: Nhập cốt tương tư tri bất tri (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 157: Đây là trực quan của phái nữ nhân (CHƯA BETA)

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 158: Lôi đình động cần thiết vương vãi hộ giá chỉ (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 159: Thế gian lận an đắc tuy vậy toàn pháp (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 160: Bất phụ thiên hạ bất phụ khanh (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 161: Tố trung ngôi trường băng mến chi phí hiềm (CHƯA BETA)

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 162: Phù dung trướng giá chừng tối xuân (CHƯA BETA) (H)

  Sat, Jul 22, 2023

 • Chương 163: Xuân phong nhất chừng lại biệt ly (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 164: Hoặc hứa giá chỉ thị tối hậu đích (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 9, 2023

 • Chương 165: Có lẽ đấy là phiên sau nằm trong (CHƯA BETA)

  Thu, Aug 10, 2023

 • Chương 166: Thì ngại gì ngọc thạch câu phần (CHƯA BETA)

  Tue, Aug 15, 2023

 • Chương 167: Hướng lên trời lại mượn năm trăm năm (CHƯA BETA)

  Tue, Aug 15, 2023

 • PHIÊN NGOẠI THIÊN - Chương 168: Ngươi là thê của tao (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 16, 2023

 • Chương 169: Rời xa thẳm triều đình (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 170. Hai đời Dược Vương (CHƯA BETA)

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 171. Thiên tài lạc lối (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

 • Chương 172. Duyên nằm trong nghiệt (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

 • Chương 173. Khởi đầu mới mẻ (CHƯA BETA)

  Fri, Sep 29, 2023

  Xem thêm: gã độc thân vàng mười

 • Chương 174. Tĩnh khoác vô thanh (CHƯA BETA)

  Sat, Sep 30, 2023

Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu
  Nhân vật chính: Lâm Vãn Nguyệt (Lâm Phi Tinh) x Lý Nhàn
  Số chương: 183
  
  Văn án:
  Vì sinh sống sót thân thiết thời kỳ loạn lạc thế, vì thế báo thù địch cho tới những người dân chí thân thiết, vì thế lấy lại công đạo cho tới toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lâm Vãn Nguyệt gắng hộ tịch đệ đệ long phượng bầu của tôi - Lâm Phi Tinh chuồn tòng quân, dốc lòng thịt không còn giặc Hung Nô.
  Hoàng Hậu đương triều trở về cõi tiên, nhằm lại trưởng công chúa chục sáu tuổi hạc nằm trong Thái Tử tám tuổi hạc sinh sống nương tựa cho nhau.
  Vài vị thân thiết vương vãi rộng lớn tuổi hạc so với Thái Tử nằm trong ngôi vị nhà vua như hổ rình bùi nhùi, vị thế nhì tỷ đệ tràn ngập nguy hại.
  Tướng quân phái nữ fake nam giới trang nằm trong trưởng công chúa bày mưu mẹo tính nối tiếp, chủ yếu kịch, lừ đừ nhiệt độ, truyền kỳ, quân lữ, cung đấu, thủ đoạn, báo thù địch, HE.
  
  Kim bài bác chỉnh sửa đề cử:
  Một vị thiên chân thiếu thốn phái nữ xuất thân thiết nông hộ, Lâm Vãn Nguyệt một phiên ham đùa lên núi, về mái ấm lại phân phát hiện tại toàn thôn đều bị người Hung Nô thịt ngại, trừ vứt chủ yếu bản thân còn sót lại ko một ai suôn sẻ bay ngoài. Khắp điểm bị huyết tươi tắn chảy trở thành sông nhiễm đỏ tía, thi hài ông xã hóa học cho tới có mùi tanh thối, cảnh tượng man rợ, ám ảnh lòng người. Lâm Vãn Nguyệt gắng hộ tịch tuy vậy thai nhi đệ đệ của tôi chuồn tòng quân, chỉ vì vậy này mới mẻ rất có thể lấy lại được công đạo cho tới 118 mạng người! Quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt cẩn trọng từng bước, thiệt cẩn trọng lưu giữ gìn kín bạn dạng thân thiết là phái nữ tử, lại ko cho là ko cẩn trọng được xem trọng, lọt được vào đôi mắt xanh lơ của trưởng công chúa.

#70cổđại