Nội Quy

 - 
Website hit.edu.vn là sảnh đùa vui chơi giải trí cho tất cả những người yêu thương công nghệ với kiến thức và kỹ năng. Là địa điểm mang về số đông gọi biết, đầy đủ thông tin tiên tiến nhất về technology điện tử, năng lượng điện auto, technology đọc tin, viễn thông với báo cáo lẫn nhau đầy đủ chiến thắng kỹ thuật mới nhất. Để tách rất nhiều hiểu lầm không mong muốn bọn họ sẽ :

Không bàn vụ việc tương quan mang lại thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không có tác dụng địa điểm thương lượng mua bán các sản phẩm ko thuộc các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tư liệu nhằm viết bài bác đề nghị gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là biến đổi của công ty..