nguyện yêu em cả đời

 • Reads 108,430
 • Votes 8,328
 • Parts 64

Complete, First published May 21, 2022

Bạn đang xem: nguyện yêu em cả đời

Table of contents

 • Wed, Jul 13, 2022

 • Thu, Jul 14, 2022

 • Fri, Jul 15, 2022

 • Sat, Jul 16, 2022

 • Sun, Jul 17, 2022

 • Sun, Jul 17, 2022

 • Mon, Jul 18, 2022

 • Tue, Jul 19, 2022

 • Wed, Jul trăng tròn, 2022

 • Wed, Jul trăng tròn, 2022

 • Thu, Jul 21, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Sat, Jul 23, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Mon, Jul 25, 2022

 • Tue, Jul 26, 2022

 • Wed, Jul 27, 2022

 • Thu, Jul 28, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Sat, Jul 30, 2022

 • Sun, Jul 31, 2022

 • Sun, Jul 31, 2022

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Wed, Aug 3, 2022

 • Thu, Aug 4, 2022

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Sat, Aug 6, 2022

 • Sun, Aug 7, 2022

 • Sun, Aug 7, 2022

 • Mon, Aug 8, 2022

 • Tue, Aug 9, 2022

  Xem thêm: dụ hôn vô tận tương tư

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Sat, Aug 13, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Wed, Aug 17, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Fri, Aug 19, 2022

 • Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Sun, Aug 21, 2022

 • Sun, Aug 21, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Wed, Aug 24, 2022

 • Thu, Aug 25, 2022

 • Fri, Aug 26, 2022

 • Sat, Aug 27, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Tue, Aug 30, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Thu, Sep 1, 2022

 • Fri, Sep 2, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Ngoại Truyện ( Xuân Trường & Minh Vương)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Ngoại Truyện ( Xuân Trường & Minh Vương)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Ngoại Truyện ( Tiến Dũng & Đình Trọng )

  Mon, Sep 5, 2022

  Xem thêm: vô thượng tiên đế trịnh sở

 • Ngoại Truyện( Tiến Dũng & Đình Trọng)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Fri, Sep 9, 2022

Chuyện vì thế mình chuyển ver ko được sự mang lại phép của tác giả. 
  
  Ai ko thích thì lướt qua chuyện đừng ném đá mình van nài cảm ơn.
  
  Và là truyện tưởng tượng ko phải thật và ko có ý xuất phạm đến ai hết.
  
  Không thích ngôn thì thoát rời khỏi ạ.