nghi ngo tieng anh la gi

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nghi ngờ" nhập giờ đồng hồ Anh

nào ngờ trạng từ

Bạn đang xem: nghi ngo tieng anh la gi

English

 • unexpectedly

bất ngờ trạng từ

English

 • suddenly
 • incidentally

bất ngờ tính từ

English

 • unexpected

bất ngờ danh từ

English

 • surprise

không với nghi hoặc trạng từ

English

 • surely

một cơ hội bất thần trạng từ

English

 • unexpectedly

nghi quan ngại tính từ

English

Xem thêm: hào môn gả hào môn

 • doubtful

nghi thức nước ngoài giao phó danh từ

English

 • protocol

nghi lễ danh từ

English

 • ceremony
 • protocol
 • etiquette

nghi thức tiếp xúc của một nền văn hóa truyền thống danh từ

English

 • etiquette

nghi thức đám quỷ danh từ

English

 • obsequies

nghi thức danh từ

English

 • rites
 • formality
 • ceremony

đáng ngờ tính từ

Xem thêm: sơn hà bất dạ thiên

English

 • suspicious
 • questionable

nghi vấn danh từ

English

 • question