nghi ngo tieng anh la gi

Bạn đang xem: nghi ngo tieng anh la gi

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nghi ngờ" nhập giờ đồng hồ Anh

nào ngờ trạng từ

English

 • unexpectedly

bất ngờ trạng từ

English

 • suddenly
 • incidentally

bất ngờ tính từ

English

 • unexpected

bất ngờ danh từ

English

 • surprise

không với nghi hoặc trạng từ

English

 • surely

một cơ hội bất thần trạng từ

English

 • unexpectedly

nghi quan ngại tính từ

English

 • doubtful

Xem thêm: van phong pham gom nhung gi

nghi thức nước ngoài giao phó danh từ

English

 • protocol

nghi lễ danh từ

English

 • ceremony
 • protocol
 • etiquette

nghi thức tiếp xúc của một nền văn hóa truyền thống danh từ

English

 • etiquette

nghi thức đám quỷ danh từ

English

 • obsequies

nghi thức danh từ

English

 • rites
 • formality
 • ceremony

đáng ngờ tính từ

English

 • suspicious
 • questionable

nghi vấn danh từ

English

Xem thêm: cha ca nau canh gi ngon

 • question