nàng là đệ tam tuyệt sắc

 • Reads 1,776,692
 • Votes 180,447
 • Parts 126

Complete, First published Sep 25, 2021

Bạn đang xem: nàng là đệ tam tuyệt sắc

Table of contents

 • Thu, Aug 3, 2023

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Fri, Nov 4, 2022

 • Chương 16: Pháo hoa nhân gian

  Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Chương 18: Ngủ cùng với nhau (Gộp 3 trở nên 1)

  Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Chương 21: Phát sinh phát triển thành cố

  Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Chương 31: Bệnh viện tâm thần

  Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 37: Vận mệnh an bài

  Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 39: Chiến tranh giành lạnh

  Tue, Nov 8, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 43: Người thích ứng được tiếp tục là kẻ sinh sống sót

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 46: Ánh trăng vô ly

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 50: Khám nước ngoài trú

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 55: Gia nhập đoàn thực hiện phim

  Thu, Nov 10, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

  Xem thêm: truyện xuyên không về cổ đại hay

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Fri, Nov 11, 2022

 • Mon, Nov 14, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Chương 76: Chiến tranh giành lạnh

  Tue, Nov 15, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 87: Làm chuyện xấu

  Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 94: Làm chuyện xấu

  Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 95: Cửa buột sát đất

  Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Chương 102: Tranh chấp nó tế

  Fri, Nov 18, 2022

 • Fri, Nov 18, 2022

 • Sat, Nov 19, 2022

 • Mon, Nov 21, 2022

 • Mon, Nov 21, 2022

 • Tue, Nov 22, 2022

 • Chương 108: Song tinh nghịch cung cấp nguyệt

  Tue, Nov 22, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Chương 114: Người vô lòng

  Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Wed, Nov 23, 2022

  Xem thêm: tôi làm gay trong chương trình yêu đương

 • Wed, Nov 23, 2022

 • Phiên nước ngoài 4: Mừng kịch truyền thanh (1)

  Fri, Oct 28, 2022

Thể loại: Nguyên sang trọng, Bách thích hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tơ duyên.
   Độ dài: 118 chương + 3 phiên nước ngoài.
   Nhân vật chính: Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê.