mỹ nam ốm yếu và vệ sĩ trúc mã của cậu

 • Reads 2,102,479
 • Votes 140,410
 • Parts 74

Complete, First published Jun 16, 2022

Bạn đang xem: mỹ nam ốm yếu và vệ sĩ trúc mã của cậu

Table of contents

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Thu, Jun 23, 2022

 • Thu, Jun 30, 2022

 • Fri, Jul 1, 2022

 • Fri, Jul 1, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Fri, Jul 22, 2022

 • Sat, Jul 23, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Mon, Jul 25, 2022

 • Tue, Jul 26, 2022

 • Tue, Jul 26, 2022

 • Wed, Jul 27, 2022

 • Thu, Jul 28, 2022

  Xem thêm: diệu thủ đan tâm

 • Thu, Jul 28, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Fri, Jul 29, 2022

 • Sat, Jul 30, 2022

 • Sun, Jul 31, 2022

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Tue, Aug 2, 2022

 • Wed, Aug 3, 2022

 • Thu, Aug 4, 2022

 • Sat, Aug 6, 2022

 • Sun, Aug 7, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Mon, Aug 15, 2022

 • Tue, Aug 16, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Thu, Aug 18, 2022

 • Sun, Aug 21, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Tue, Aug 23, 2022

 • Wed, Aug 24, 2022

 • Fri, Aug 26, 2022

 • Sat, Aug 27, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Mon, Aug 29, 2022

 • Tui vướng mắc và tui tin tưởng là chúng ta cũng vậy

  Xem thêm: câu dẫn cha của bạn học

  Sun, Sep 11, 2022

 • Mon, Mar 13, 2023

Tác giả: Tô Mang
  
  Thể loại: tiến bộ, vườn ngôi trường, trúc mã, 1x1, HE. 
  Số chương: 64 chương + nước ngoài truyện
  Tình trạng phiên bản gốc: Hoàn
  Tình trạng phiên bản edit: Hoàn chủ yếu văn, nước ngoài truyện vẫn lết xong
  
  Truyện này bản thân dịch với mục tiêu phi thương nghiệp, chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác, ao ước chúng ta ko tự động ý đưa ra ngoài.
  Mình vừa vặn xả thân vô con phố edit thôi nên ao ước quý khách hoàn toàn có thể chung ý thêm vào cho bản thân.

#67đammỹ