liêu vương phi

 • Reads 218,139
 • Votes 2,526
 • Parts 186

Ongoing, First published Feb 21, 2018

Bạn đang xem: liêu vương phi

Table of contents

 • Q.1 - Chương 1: Tuyệt Sắc Giai Nhân

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Q.1 - Chương 2: Tang Tấn Bị Bắt

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Q.1 - Chương 3: Lần Đầu Quen thạo Đông Lâm Vương [1]

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Q.1 - Chương 4: Huyệt Nội Quan (**) [1]

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 1 - Chương 5: Trị liệu

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 1 - Chương 6: Phó tướng mạo Khiêm Ngạo

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 1 - Chương 7: Tình thuở bạn dạng đầu

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 1 - Chương 8: Thượng Kinh Báo Lại

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 1 - Chương 9: Ngọc Bội

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 1: Đi Thượng Kinh

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 2: Điệu múa vô tuyết

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 3: Tiêu Thiên Phái

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 4: Tiêu Chí bị phạt

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 5: Đông Lâm Vương phủ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 6: Cơn sóng ngầm

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 7: Cự tuyệt khoác Liêu phục

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 8: Nam tử điên cuồng

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 9: Nha trả Thái Nam

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 2 - Chương 10: Mệnh phù

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 1: Thịnh yến hoàng cung

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 2: Thịnh yến bị con gián đoạn

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 3: Chẩn đoán sinh tử

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 4: Không ngòai dự tính

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 5: Điều kiện

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 6: Y thuật sinh tử

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 7: Hiểu người

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 8: Thi châm

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 9: Tiếng đàn thiền tâm

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 10: Giết người và cứu giúp người đều đơn giản

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 3 - Chương 11: Giận dữ vì như thế hồng nhan

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 1: Khí rét mùa đông

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 2: Trái tim

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 3: Khen thưởng

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 4: Thăm chất vấn nghĩa phụ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 5: Quan hệ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 6: Thất thủ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 7: Bôi thuốc

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 8: Ai vì như thế ai tuy nhiên động tình

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 9: Cầu tình

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 4 - Chương 10: Tên gọi

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 1: Tỏa Diệp Hiên

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 2: Đề nghị cùn ác

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 3: Thỉnh an phi tần

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 4: Tang Tấn bị bệnh

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 5: Sự uy hiếp của độc ác ma

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 6: Lúc này thể hiện điều thề

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 7: Lạc Y bắt gặp nguy hiểm hiểm

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 8: Tình ý nồng đậm

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 9: Xả thân thuộc cứu giúp bạch hồ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 10: Chúng binh trêu tức

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 11: Trong rừng kinh hồn

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 5 - Chương 12: Dân bọn chúng cúng bái

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 1: Đại hoàng tử Da Luật Bội vương vãi vấn Tần Lạc Y

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 2: Kinh ngạc vì như thế người

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 3: Đắc tội Ninh phi

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 4: Đại hoàng tử rời khỏi tay cứu giúp giúp

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 5: Đánh đập tàn nhẫn

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 6: Ninh phi ko biết điều

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 7: Dụ cung chí mạng (1)

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 8: Tàn nhẫn quất roi

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 9: Tử Tiêu Hiên cho tới cứu người

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 10: Lần thứ nhất chủ động gọi hắn là "Thác"

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 6 - Chương 11: Tần Lạc Y xả thân thuộc cứu giúp giúp

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 1: Bạch Tiêu Nhiên kỳ lạ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 2: Ngang nhiên đoạt yêu

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 3: Vụng trộm vào trong nhà lao điều trị mang lại Ninh phi

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 4: Chỉ là nó nô của vương vãi thượng

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 5: Thích khách hàng quên mất ngọc bội

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 6: Sủng hạnh Cơ thiếp

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 7: Nhớ cho tới Tang Trọng Dương

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 8: Tần Lạc Y bị nội thương

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 9: Thích khách hàng vô tối tối

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 10: Nghi vấn của Tang Trọng Dương

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 7 - Chương 11: Đông Lâm Vương mệnh phù

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 1: Điều khiếu nại sau khoản thời gian thắng ván cờ

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 2: Thăm thăm dò sát ý

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 3: Lời khuyên răn của Ninh phi

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 4: Buổi tối quan tiền trọng

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 5: Nội Kinh Tán

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 6: Thành thân thuộc hoặc không?

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 7: Sóng bão táp tách thành

  Fri, Apr đôi mươi, 2018

 • Quyển 8 - Chương 8: Giá trị kỷ niệm của mệnh phù

  Sun, Apr 22, 2018

 • Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 10: Bản hóa học tàn ác

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 11: Sự thiệt khử quốc

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 12: Sự thiệt khó khăn chấp nhận

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 13: Sự mập nhòa thực hiện hiểu lầm

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 14: Tình nguyện trầm luân

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 15: Tình sát

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 8 - Chương 16: Duyên nợ phụ vương đời

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 1: Cuộc sinh sống vô Lâu Trất Hiên

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 2: Tần Lạc Y bị coi thường bỉ

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 3: Chịu điếm nhục ở Lăng Hà Hiên

  Xem thêm: đạo tình 1

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 4: Lời thưa rét lùng tàn khốc

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 5: Da Luật Bội Chịu đựng trách móc nhiệm

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 6: Thành thân thuộc hoặc không?

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 7: Sóng bão táp tách thành

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 8: Giá trị kỷ niệm của mệnh phù

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 9: Chiếm đoạt

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 10: Bản hóa học tàn ác

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 11: Thuốc bột kỳ lạ

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 12: Cảm thấy phẫn nộ

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 13: Điều kiện

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 14: Độc tình tán

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 9 - Chương 15: Tỉnh táo

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 10 - Chương 1: Cúc Tình hiên

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 10 - Chương 2: Ý loại ở phía đằng sau lòng tốt

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 10 - Chương 3: Người phấn chấn mừng, kẻ tổn thương

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 10 - Chương 4: Ly biệt

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 1: Bất ngờ rơi xuống vùng bồng lai

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 2: Nỗi buồn chôn giấu

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 3: Dọn vô Cúc Tình Hiên

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 4: Lời hội thoại sắc bén

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 5: Kinh hãi vô lòng

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 6: Lời thưa xứng đáng sợ

  Sun, Apr 22, 2018

 • Quyển 11 - Chương 7: Bữa cơm trắng tối thân thuộc mật

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 11 - Chương 8: Ba kiếp tuần hoàn

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 11 - Chương 9: Đánh cược

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 1: Yến tiệc sinh thần

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 2: Túy ông chi ý (1)

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 3: Cơn thịnh nộ chấn động đại điện

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 4: Cuồng nịnh nọt chi thế (1)

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 5: Mảnh bạn dạng loại cuối cùng

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 6: Người sở hữu tư cơ hội trở nên Vương phi

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 7: Ninh phi - nhân đạm như cúc (1)

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 8: Lời khuyên răn thật tâm thực hiện cảnh tỉnh

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 9: Không cần tri kỷ

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 10: Tìm cách

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 11: Tiêu công chúa cảnh cáo

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 12 - Chương 12: Rừng hoa đục đẫm máu

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 1: Tranh chấp vô ngự thư phòng

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 2: Hoa rơi vào trong nhà ai

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 3: Dũng cảm sẽ có được được ấn soái

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 4: Ngày ngày thực hiện vua tốt

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 5: Chân tướng mạo hồng nhan

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 6: Chiến đấu vì như thế hồng nhan

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 7: Lời hứa sau trận chiến

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 8: Chiếu chỉ của vua

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 9: Hách Lạp Vương khó khăn chơi

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 10: Lửa xém lông mi (1)

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 11: Giấc ngủ mệt rũ rời của Tần Lạc Y

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 12: Đuổi theo đòi cho tới quân doanh

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 13: Đính ước

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 14: Tần Lạc Y phân tách chuyện kỳ lạ

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 15: Hung thủ

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 16: Một tối đẫm máu

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 13 - Chương 17: Da Luật Ngạn Thác trở về

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 14 - Chương 1: Điểm binh chiến trường

  Tue, Apr 24, 2018

 • Quyển 14 - Chương 2: Đau gian khổ ly biệt

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 3: Tình cảm chân thật

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 4: Chinh chiến

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 5: Uy hiếp

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 6: Giấc ngủ khó khăn khăn

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 7: Nguy hiểm

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 8: Oán hận của Cầm Cơ

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 9: Lợi dụng nhược điểm nhằm uy hiếp

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 10: Tần Lạc Y phía trên đài cao

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 11: Trọng thương

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 12: Chịu đựng nhức đớn

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 13: Nước đôi mắt tình yêu

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 14: Tình yêu thương vĩnh hằng

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 15: Nguy hiểm cho tới tính mạng

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 16: Tần Lạc Y tỉnh lại

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 17: Nguyên khí ko tan

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 18: Hồi sinh

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 19: Mang thai

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 20: Trừng trừng trị tàn khốc

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 21: Vì nường tuy nhiên ôn nhu

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 22: Rừng trúc rét áp

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 14 - Chương 23: Cố chấp

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 1: Hành quyết bên trên hoàng cung

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 2: Đề nghị loại hai

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 3: Đại thơm chuẩn bị đến

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 4: Bức thư

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 5: Sự chấp nệ của Tang Trọng Dương

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 6: Nhất xúc tức phân phát (1)

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 15 - Chương 7: Buông bỏ

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 1: Đại hôn

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 2: Tim đập loàn vô sáng sủa sớm tinh ma mơ

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 3: Hầu Quốc Đại Vương

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 4: Các phi tần đến

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 5: Bầu bầu không khí khẩn trương

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 6: Chốn thiên đường

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 7: Đại kết cục

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 8: Đại kết cục

  Xem thêm: truyện bách luyện thành tiên

  Mon, Apr 30, 2018

 • Quyển 16 - Chương 9: Đại kết cục

  Mon, Apr 30, 2018

Nguồn: truyenfull
  Thể loại: Ngôn tình, cổ kính, cường thủ đoạt hào, sủng, HE
  Editor: trollingkyu (hết quyển 4), group editor của Liệt Hỏa Các thực hiện phần còn sót lại.
  Beta: Nhóm beta-er của Liệt Hỏa Các
  Trạng thái: Đã hoàn
  
  Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác hắn là người bên dưới một người tuy nhiên bên trên vạn người của nước Khiết Đan.
  
  Trên mặt trận hắn được ca tụng là "Chiến Thần".
  
  Nhưng một đời chiến thần Khi phát hiện hình bóng xinh đẹp mắt của Tân Lạc Y, hắn dường như không kể từ thủ đoạn để lưu lại nường ở kề bên.
  
  Nàng người sử dụng nó thuật của tôi nhằm đẩy hắn vô khu vực bị tiêu diệt. Nhưng phụ vương nuôi nằm trong thơm phu lại bị tóm gọn thực hiện con cái tin cậy.
  
  Hắn cuồng ngạo, ko chút kiêng khem dè thăm hỏi thăm dò tâm tư tình cảm nường khiến cho nường thống khổ...
  
  Nhưng sau cuối trái khoáy tim lại lầm lối lạc lối...