kế hoạch xuyên không của vật hi sinh cải tạo nhân vật phản diện

 • Reads 766,395
 • Votes 53,899
 • Parts 101

Table of contents

 • Thu, Jan 26, 2017

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Thu, Jan 26, 2017

 • Thu, Jan 26, 2017

 • Fri, Jan 27, 2017

 • Fri, Jan 27, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sat, Jan 28, 2017

 • Sun, Jan 29, 2017

 • Sun, Jan 29, 2017

 • Sun, Jan 29, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Fri, Feb 3, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

  Xem thêm: mối tình đầu của siêu sao

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Sat, Feb 4, 2017

 • Wed, Feb 8, 2017

 • Wed, Feb 8, 2017

 • Wed, Feb 8, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Fri, Feb 10, 2017

 • Sat, Feb 11, 2017

 • Sat, Feb 11, 2017

 • Sat, Feb 11, 2017

 • Sat, Feb 11, 2017

 • Sat, Feb 11, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Mon, Feb 13, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Tue, Feb 14, 2017

 • Wed, Feb 15, 2017

 • Wed, Feb 15, 2017

 • Wed, Feb 15, 2017

  Xem thêm: tổng tài cưng chiều bảo bối nghịch ngợm

 • Wed, Feb 15, 2017

 • Wed, Feb 15, 2017

 • Wed, Feb 15, 2017

Tác giả: Sát Tiểu Hoàn
  
  Editor: Đầm Cơ 
  
  
  Thể loại: Đam mỹ,dị giới,1x1,khá ngược,phản diện công x thánh kiểu mẫu mộng mơ thụ,HE.
  
  Văn án: 
  
  Truyện Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện nói đến mẩu truyện một thánh kiểu mẫu xuyên ko trở thành vật mất mát, mong muốn nuôi nấng tẩy sạch sẽ hero phản diện trở thành một tờ giấy má White.
  
  Kết ngược trừng trị hiện tại hắn càng tẩy càng bôi đen sạm mẩu truyện.
  
  
  
  NGUỒN: https://phuanhcac01.wordpress.com/dam-my-hoan/ke-hoach-xuyen-khong-cua-vat-hy-sinh-cai-tao-nhan-vat-phan-dien-sat-tieu-hoan/p