java se la gi

Phân biệt đằm thắm Java ME, Java SE và Java EE

Phân biệt đằm thắm Java ME/ SE/ EE

Java ME/SE/EE là phụ thân phiên bạn dạng không giống nhau được kiến tạo dựa vào nền tảng Java.

Bạn đang xem: java se la gi

Phân biệt đằm thắm Java ME, Java SE và Java EE

Xem thêm: câu dẫn cha của bạn học

Java SE(Java Platform, Standard Edition)

 • Còn được gọi là Java bộ vi xử lý Core, đấy là phiên bạn dạng chuẩn chỉnh và cơ bạn dạng của Java, được sử dụng thực hiện nền tảng cho những phiên bạn dạng không giống.
 • Chứa những API cộng đồng (như java.lang, java.util...) và nhiều những API đặc trưng không giống.
 • Bao bao gồm toàn bộ những chức năng, đặc thù cơ bạn dạng của ngôn từ Java như trở thành, loại tài liệu nguyên vẹn thủy, Arrays, Streams, Strings, Java Database Connectivity (JDBC)…
 • Tính năng có tiếng nhất của Java là JVM cũng chỉ được kiến tạo mang đến phiên bạn dạng này.
 • Java SE được dùng với mục tiêu đó là nhằm muốn tạo những phần mềm mang đến môi trường xung quanh Desktop.

Java ME(Java Platform, Micro Edition)

 • Đây là phiên bạn dạng được dùng mang đến việc tạo nên những phần mềm chạy xe trên những khối hệ thống nhúng như khí giới mobile và những khí giới nhỏ.
 • Các khí giới dùng Java ME thông thường sở hữu những giới hạn như số lượng giới hạn về kỹ năng xử lý, số lượng giới hạn về mối cung cấp năng lượng điện (pin), màn hình hiển thị hiển thị nhỏ…
 • Java ME còn tương hỗ trong các công việc dùng technology nén trang web, hùn rời dụng lượng dùng (network usage) và nâng cấp kỹ năng truy vấn mạng internet giá rất rẻ.
 • Java ME dùng nhiều tủ sách và API của Java SE và nhiều tủ sách, API của riêng biệt nó.
Phân biệt đằm thắm Java ME, Java SE và Java EE

Java EE(Java Platform, Enterprise Edition)

 • Đây là phiên bạn dạng Enterprise của Java, được dùng nhằm trị triển  những phần mềm trang web.
 • Java EE chứa chấp những Enterprise APIs như JMS, EJB, JSPs/Servlets, JNDI
 • Java EE dùng nhiều bộ phận của Java SE và đạt thêm nhiều chức năng của riêng biệt nó như Servlet, JavaBeans…
 • Java EE dùng HTML, CSS, JavaScript… muốn tạo trang web và trang web service.
 • Nhiều ngôn từ không giống cũng rất được dùng làm cải tiến và phát triển phần mềm trang web tương tự như Java EE (.Net, PHP..) tuy nhiên Java EE được dùng nhiều vì chưng chức năng hoạt, kỹ năng bảo mật thông tin, khả chuyển…
Phân biệt đằm thắm Java ME, Java SE và Java EE

References:

https://docs.oracle.com/javaee/6/firstcup/doc/gkhoy.html