hoa nhật phi

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

8.5/10

1K

Bạn đang xem: hoa nhật phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 7
Đóa Hồng Đen Khác Biệt

Đóa Hồng Đen Khác Biệt

7.4/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Từ Họa Phi Nhi

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 33
Vân Du Ca

Vân Du Ca

7.2/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Phi Hoa

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 23
Ngô Gia Có Phúc

Ngô Gia Có Phúc

7.1/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 5
Hà Bá

Hà Bá

7.7/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 10
Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

7.6/10

2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Túc Tĩnh Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Vong Tiện Hạc Tâm

Vong Tiện Hạc Tâm

7.6/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: H Hoa Phi Hoa H

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

7.9/10

111K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 180
Đích Thê Tại Thượng

Đích Thê Tại Thượng

7.5/10

15.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 200
Tặng chàng một đời vẻ vang

Tặng chàng một đời vẻ vang

7.5/10

54.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 194
Sau Lúc nhiếp chính vương vãi trúng độc tình

Sau Lúc nhiếp chính vương vãi trúng độc tình

7.7/10

26.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Meo, lưu giữ lấy chó căn nhà anh đi!

Meo, lưu giữ lấy chó căn nhà anh đi!

7.5/10

3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoặc Phi

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Tình sai rạm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

Tình sai rạm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

7.8/10

94.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 204
Sau Lúc nhiếp chủ yếu vương vãi trúng độc tình

Sau Lúc nhiếp chủ yếu vương vãi trúng độc tình

7.5/10

17.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Chuyện tình thương của một con cái phượng

Chuyện tình thương của một con cái phượng

7.9/10

3.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả: Phượng Hoàng Phi Vũ

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

7.6/10

24.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 80
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

8.4/10

130.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phôi Phi Vãn Vãn, Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 242
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10

19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 73
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bội Bạc Mất Sủng Phi

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bội Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10

26.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 130
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

7.5/10

58.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10

120.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 236
Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

7.5/10

5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Tự Mình Nuôi Sói

Tự Mình Nuôi Sói

7.5/10

31K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Phi

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 56
Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

8.3/10

366.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 283
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

9.2/10

191.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 235
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

7.5/10

134.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

7.5/10

32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 87
Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

C7

Mỹ Nhân Tư Hoa Niên

8.5/10

1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đóa Hồng Đen Khác Biệt

C33

Đóa Hồng Đen Khác Biệt

7.4/10

1.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Vân Du Ca

C23

Xem thêm: truyen tong giam doc xin nhe mot chut

Vân Du Ca

7.2/10

1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ngô Gia Có Phúc

C5

Ngô Gia Có Phúc

7.1/10

2K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hà Bá

C10

Hà Bá

7.7/10

1.6K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

C6

Sủng Ái Tiểu Thư Kiêu Ngạo

7.6/10

2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vong Tiện Hạc Tâm

C4

Vong Tiện Hạc Tâm

7.6/10

1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

C180

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

7.9/10

111K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Đích Thê Tại Thượng

C200

Đích Thê Tại Thượng

7.5/10

15.4K

Thể loại: Trọng Sinh

Tặng chàng một đời vẻ vang

C194

Tặng chàng một đời vẻ vang

7.5/10

54.4K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Sau Lúc nhiếp chính vương vãi trúng độc tình

C96

Sau Lúc nhiếp chính vương vãi trúng độc tình

7.7/10

26.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Meo, lưu giữ lấy chó căn nhà anh đi!

C18

Meo, lưu giữ lấy chó căn nhà anh đi!

7.5/10

3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình sai rạm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

C204

Tình sai rạm cung ngọc nhan toái: đại tội tù phi

7.8/10

94.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Lúc nhiếp chủ yếu vương vãi trúng độc tình

C96

Sau Lúc nhiếp chủ yếu vương vãi trúng độc tình

7.5/10

17.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện tình thương của một con cái phượng

C38

Chuyện tình thương của một con cái phượng

7.9/10

3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

C80

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

7.6/10

24.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

C242

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

8.4/10

130.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

C73

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

7.5/10

19.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bội Bạc Mất Sủng Phi

C130

Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bội Bạc Mất Sủng Phi

7.5/10

26.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Phò Mã Gian Manh

C80

Phò Mã Gian Manh

7.5/10

58.3K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Sắc

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

C236

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

7.5/10

120.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

C22

Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

7.5/10

5.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tự Mình Nuôi Sói

C56

Tự Mình Nuôi Sói

7.5/10

31K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thiều Hoa Vì Quân Gả

C283

Thiều Hoa Vì Quân Gả

8.3/10

366.8K

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

C235

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

9.2/10

191.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mệnh Phượng Hoàng

C79

Mệnh Phượng Hoàng

7.5/10

134.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đế Hoàng Phi

C87

Đế Hoàng Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại