hàn thỏ đế

    Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm顶级气运,悄悄修炼千年 ) là tè thuyết tiên hiệp, truyền thuyết thần thoại tu chân, phối hợp hậu cung văn và cẩu lưu, được sáng sủa tác vì thế người sáng tác Nhậm Ngã Tiếu. Trước đôi mắt đang được đăng nhiều kỳ, 185 vạn chữ, 905 chương, hero chủ yếu gọi là Hàn Tuyệt.

Sơ lược Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Bạn đang xem: hàn thỏ đế

Giới thiệu vắn tắt

Chuyển thế tiếp cận tu tiên trái đất, Hàn Tuyệt phân phát hiện tại bản thân đem theo đòi trò đùa tính chất, vậy mà rất có thể sụp xúc xắc thay đổi linh căn tư hóa học nằm trong Tiên Thiên khí vận.

Kết ngược là, hắn chi ra chục 1 năm rung rinh Tiên Thiên khí vận.

[ Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp cho ]

[ Thiên mệnh mò mẫm si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cấp cho, mò mẫm đạo ngộ tính đỉnh cấp cho ]

[ Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cấp cho ]

[ Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch ]

Hàn Tuyệt vì thế trường thọ, ra quyết định lặng lẽ tu luyện, ko rời khỏi nổi tiếng.

Ngàn năm tiếp theo, Tu Chân giới một đời đổi một đời.

Làm tiên giới thanh lý trần thế khi, Hàn Tuyệt ko thể ko rời khỏi tay.

Hắn thời điểm này mới nhất phân phát hiện tại, tựa như Tiên Thần cũng bất quá như vậy.

Nhân vật tương quan

【 Tính danh: Hàn tuyệt 】

【 Chủng tộc: Phàm nhân 】

Xem thêm: công chúa trên cao

【 Tu vi: Trúc cơ cảnh phụ vương tầng 】

【 Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi công 】

【 Pháp thuật: Tuyệt chỉ thần mò mẫm 】

【 Thần thông: Không 】

【 Pháp khí: Không 】

【 Linh căn tư chất: Lục đạo linh thể, chứa đựng đỉnh cấp cho dông, lửa, nước, thổ, mộc, Lôi Linh cây, ngày càng tăng chắc chắn khí vận 】

【 Tiên thiên khí vận như sau 】

【 Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp cho 】

【 Thiên mệnh mò mẫm si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cấp cho, mò mẫm đạo ngộ tính đỉnh cấp cho 】

【 Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cấp cho 】

【 Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch 】

Xem thêm: phó hành vân

Hệ thống tu hành

Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hóa Thần cảnh, Dung Hư cảnh, Hợp Thể cảnh, Độ Kiếp cảnh, Đại Thừa cảnh, Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Tiên Đế, Thần Nguyên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân

Thánh Nhân phân chia làm: Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tự Tại Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Chí Thượng cảnh, Sáng Tạo đạo fake.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN