hắc hóa đi bạn gái cũ

 • Reads 157,563
 • Votes 13,095
 • Parts 27
 • Time 6h 16m

Complete, First published Jul 04, 2018

Bạn đang xem: hắc hóa đi bạn gái cũ

Table of contents

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 1: Người đập lỗi Thế giới

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 2-6: Vương Phi thế thân mật (1-5)

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 7-11: Vương Phi thế thân mật (6-10)

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 12-16: Vương Phi thế thân mật (11-15) [END TG1]

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG2] Chương 17: dữ chiêm bao loại chín (1)

  Sun, Aug 5, 2018

 • [TG2] Chương 18: dữ chiêm bao loại chín (2)

  Wed, Aug 8, 2018

 • [TG2] Chương 19: dữ chiêm bao loại chín (3)

  Fri, Aug 10, 2018

 • [TG2] Chương 20: dữ chiêm bao loại chín (4)

  Tue, Aug 14, 2018

 • [TG2] Chương 21: dữ chiêm bao loại chín (5)

  Fri, Aug 17, 2018

 • [TG2] Chương 22: dữ chiêm bao loại chín (6)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 23: dữ chiêm bao loại chín (7)

  Thu, Aug 23, 2018

 • Chương 24: dữ chiêm bao loại chín (8)

  Tue, Aug 28, 2018

  Xem thêm: tình chi sở chung

 • [TG2] Chương 25: dữ chiêm bao loại chín (9)

  Sat, Feb 2, 2019

 • [TG2] Chương 26: dữ chiêm bao loại chín (10)

  Mon, Feb 11, 2019

 • Chương 27: Thông báo nghỉ

  Tue, Feb 12, 2019

 • [TG2] Chương 28: dữ chiêm bao loại chín (11)

  Thu, Feb 14, 2019

 • [TG2] Chương 29: dữ chiêm bao loại chín (12)

  Tue, Feb 19, 2019

 • [TG2] Chương 30: dữ chiêm bao loại chín (13)

  Sat, Feb 23, 2019

 • [TG2] Chương 31: dữ chiêm bao loại chín (14)

  Mon, Feb 25, 2019

 • [TG2] Chương 32: dữ chiêm bao loại chín (15)

  Fri, Mar 1, 2019

 • [TG2] Chương 33: dữ chiêm bao loại chín (16)

  Sun, Mar 3, 2019

 • [TG2] Chương 34: dữ chiêm bao loại chín (17)

  Wed, Mar 6, 2019

 • [TG2] Chương 35: dữ chiêm bao loại chín (18)

  Thu, Mar 7, 2019

 • [TG2] Chương 36: dữ chiêm bao loại chín (19)

  Sat, Mar 9, 2019

 • [TG2] Chương 37: dữ chiêm bao loại chín (xong)

  Xem thêm: truyện lược thiên ký

  Sun, Mar 10, 2019

 • Sun, Mar 10, 2019

◾ Tên truyện: Hắc Hóa Đi quý khách hàng Gái Cũ
  ◾ Tác giả: Muội Muội Thích đớp Thịt
  ◾ Tình trạng bạn dạng gốc: hoàn thiện - 437 chương
  ◾ Edit: Love Sweet Team (từ chương 1-16 bởi Bạch Ngọc Sách edit)
  ◾ Tình trạng edit: trả trái đất 2
  ◾ Convert: Ánh Nguyệt @wiki | nunhihong
  ◾ Bìa: Ly Châu
  ◾ Ngày khoan hố: 5/7/2018
  ◾ Ngày lấp: 10/3/2019
  
  ✅ Văn án: 
  
  Tô Vãn là 1 trong những kẻ hủy hoại thế giới! Cô lấy thân mật phận "Vật quyết tử bạn nữ cũ", xuyên qua quýt những thời ko không giống nhau, chấp nhất với nụ cười thực hiện cơ hội nào là quấy rầy nam giới phái đẹp chủ yếu ----- Cô chỉ chấp nệ với nụ cười thực hiện cơ hội nào là nhằm thịt bị tiêu diệt nam giới phái đẹp chủ yếu, trọn vẹn là tâm ngoan ngoãn thủ lạt, ko kể từ thủ đoạn, ko kể ranh giới.... 
  
  Trên đời không tồn tại nam giới phái đẹp chủ yếu ko thề bồi phân chia rẽ, chỉ mất bạn nữ cũ ko đầy đủ cố gắng~ 
  
  ❎ Lời trình bày kể từ team:
  ➡ Thế giới 1 (chương 1-16) của truyện và được mái ấm Bạch Ngọc Sách dịch hoàn hảo. Team vẫn van luật lệ mái ấm Bạch Ngọc Sách sẽ được reup lại TG1 và mái ấm Bạch Ngọc Sách vẫn được chấp nhận.
  ➡ Team chính thức edit kể từ trái đất 2 của truyện, tức chương 17 trở chuồn.

#2xuyênnhanh