gửi ngài kim chủ sâu không lường được

 • Reads 309,906
 • Votes 17,768
 • Parts 48

Complete, First published Mar 25, 2020

Bạn đang xem: gửi ngài kim chủ sâu không lường được

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

  Xem thêm: phiêu miểu chi lữ

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

  Xem thêm: trường cấp 3 sơn hải

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

Thể loại: đam mỹ, giới vui chơi, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, rét áp
  Tình trạng: Đã kết thúc (457 chủ yếu văn + 3 phiên ngoại)
  
  Một mẩu chuyện về một trình diễn viên hạng nhị là Trịnh Hòa, theo dõi chúng ta trình diễn viên hạng nhị là như vậy nào?
  
  Đó đó là sở hữu kĩ năng trình diễn, sở hữu đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên không có bất kì ai đưa đường. Thế nên, khi người thay mặt thông tin mang lại cậu: "Có kĩ năng cậu sẽ không còn tồn bên trên nhập giới này nữa", cậu bùng phát.

#3hài