gia đình phi thường


非常家庭


Hình minh họa

Bạn đang xem: gia đình phi thường

Bìa truyện vẫn xuất bản


Tác giả: Hậu Dĩ (候已)

Edit: Phi Vũ

Xem thêm: dụ hôn vô tận tương tư


Thể loại: Siêu cấp cho vui nhộn dễ thương, óc tàn, CẤM LUYẾN, HUYNH ĐỆ VĂN, văn minh, 1×1, HE.
Độ dài: 34 chương. (Có những chương người sáng tác tạo thành nhiều chương nhỏ)

P/S: Truyện CẤM LUYẾN, HUYNH ĐỆ VĂN. NẾU CÁC BẠN CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP THÌ MỜI CLICK BACK. KHÔNG YÊU ĐỪNG NÓI LỜI ĐẮNG CAY. =V= 

Xem thêm: truyện hàn tổng anh là đồ khốn

TRUYỆN NÃO TÀN, NÃO TÀN, NÃO TÀN.


Văn án

Cha u đều vẫn mất mặt, chi phí vật dụng cập kênh, tôi tự động nghĩ rằng tôi đã chính thức một kiếp sinh sống tràn ngập huyết lệ khổ cực.
Thực ko suy nghĩ cho tới, đùng một phát lại hiểu rằng phụ vương u tôi vốn liếng ko nên phụ vương u ruột. Sau này lại bất thần nhảy đi ra một đám đồng đội ruột rà, hơn thế nữa, từng người đối với tôi đều vô nằm trong cừ, tuy nhiên tính cơ hội đối với tôi cũng thập phần dưới cổ tai ác (vuốt mồ hôi).
Kể từ thời điểm ngày bước đi nhập mái ấm gia đình này, thường ngày trôi qua loa tôi đều nên chiến tranh nhằm bảo đảm tiết trinh của tôi.

♫ Chương 1.1 ♫ ♫ Chương 1.2 ♫ ♫ Chương 2.1 ♫ ♫ Chương 2.2 ♫
♫ Chương 3.1 ♫ ♫ Chương 3.2 ♫ ♫ Chương 4.1 ♫ ♫ Chương 4.2 ♫
♫ Chương 5.1♫ ♫ Chương 5.2♫ ♫ Chương 6♫ ♫ Chương 7.1♫
♫ Chương 7.2♫ ♫ Chương 8.1♫ ♫ Chương 8.2♫ ♫ Chương 9♫
♫ Chương 10♫ ♫ Chương 11♫ ♫ Chương 12♫ ♫ Chương 13♫
♫ Chương 14♫ ♫ Chương 15♫ ♫ Chương 16♫ ♫ Chương 17♫
♫ Chương 18♫ ♫ Chương 19♫ ♫ Chương 20♫ ♫ Chương 21♫
♫ Chương 22♫ ♫ Chương 23.1♫ ♫ Chương 23.2♫ ♫ Chương 24.1♫
♫ Chương 25.1 ♫ ♫ Chương 25.2 ♫ ♫ Chương 26.1♫ ♫ Chương 26.2♫
♫ Chương 27.1 ♫ ♫ Chương 27.2♫ ♫ Chương 28.1 ♫ ♫ Chương 28.2 ♫
♫ Chương 28.3♫ ♫ Chương 29♫ ♫ Chương 29.2 ♫ ♫ Chương 30.1 ♫
♫ Chương 30.2 ♫ ♫ Chương 31.1♫ ♫ Chương 31.2♫ ♫ Chương 32.1♫
♫ Chương 32.2♫ ♫ Chương 33.1♫ ♫ Chương 33.2♫ ♫ Chương 33.3 ♫
♫ Chương 34♫

Tác giả

Bình luận