Ez Vệ Binh Tinh Tú

 - 
396
*
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú369
*
Syndra vệ binh Tinh Tú310
*
Ezreal vệ binh Tinh Tú369
*
Soraka cảnh vệ Tinh Tú310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng biến thành được mở bán ra với giá 65 RP.

*Giá các gói đã tất cả điều chỉnh đúng chuẩn hơn do gồm sự thế trong cửa Hàng. Cửa hàng chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm cùng với những các bạn đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục tiếp sau đây sẽ được tặng ngay từ ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng + khung thiết lập trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa xuất hiện tướng

1635 RP nếu đã tất cả tướng

Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng + khung download trận
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung cài đặt trận
Soraka cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung cài trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki và Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung cài đặt trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung cài trận

458-> 413

Biểu tượng Boki với Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung tải trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng + khung sở hữu trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung thiết lập trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những các bạn đã bao gồm tướng cùng mua trang phục lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm hình tượng và khung sở hữu trận.Khung cài trận của các trang phục sẽ chỉ có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa tương quan với việc các các bạn sẽ không thể tải gói để cài khung sở hữu trận của các trang phục này nữa. Mặc dù nhiên, những trang phục vẫn vẫn được bán lẻ ở mục phục trang trong cửa ngõ hàng.Khung download trận mãi sau vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*