đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

Giờ rời khỏi chương : 18h cho tới 20h , và tầm 22h30 cho tới 23h.

Lục Châu tỉnh lại sau giấc mộng trở nên trần thế cường đại nhất già cả nhất quỷ đầu tổ sư gia, còn tồn tại chín loại tội ác ông chồng hóa học, uy chấn thiên hạ vật dụng đệ. Đại vật dụng đệ U Minh giáo giáo công ty thủ hạ ngàn vạn quỷ bọn chúng, nhị vật dụng đệ Kiếm Ma một điều không khớp ngay lập tức khai sát giới. . .

Bạn đang xem: đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

Không với 1 thân thiết tu vi, thế nào giáo dục đám này ác đồ?

Đại vật dụng đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này tấn công đâu thắng ê, nước ngoài trừ sư phụ lão nhân gia ông tao, người nào cũng chớ suy nghĩ cưỡi bên trên đầu tao."

Thất vật dụng đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ ko bị tiêu diệt, tất cả chúng ta ăn ngủ ko yên lặng a!"

. . .

Cửu vật dụng đệ Diên Nhi: "Ta chắc chắn tiếp tục ghi lưu giữ sư phụ, thực hiện người chất lượng tốt."

✍✍Cảnh giới tu luyện:

 • Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân

 • Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu năng khiếu, ghen tị năng khiếu, nhãn năng khiếu, nhĩ khiếu

 • Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải

 • Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, phía mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch

 • Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo

  Xem thêm: cát tường dạ

 • Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo

 • Huyền Thiên.

✍✍ Vào Thông Huyền hoàn toàn có thể dừng tụ pháp thân:

 • Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành

 • Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành .

 • Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn .

 • Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn .

 • Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh( nhất diệp cho tới thập diệp). Thập diệp hâu phương là Thiên Giới Lượn Quanh.

 • Thiên Giới Lượn Quanh phân loại nhờ vào mệnh cách: (đều cần qua chuyện mệnh quan tiền ở những mốc dưới)

 • Đến 18 mệnh cơ hội gọi là chân nhân .

  Xem thêm: sau khi nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật

 • Đến 24 mệnh cơ hội gọi là thánh nhân.
 • Đến 30 mệnh cơ hội gọi là đạo thánh.
 • Đến 34 mệnh cơ hội gọi là đại đạo thánh.

Thiên Giới Lượn Quanh cấp cho tiếp theo sau, Vạn Lưu Chí Tôn ( Chí tôn 36 mệnh cơ hội , lĩnh ngộ đại đạo) + Chí tôn phân loại : tè chí tôn ( tè thần quân , đại thần quân) , đại chí tôn( tè đế quân , đại đế quân) , thiên chí tôn (tiểu đế hoàng , đại đế hoàng), Thần Đế.

Mọi người hoàn toàn có thể cỗ vũ vày những cách thức : - Tặng hoa đề cử truyện. - Tặng kẹo ở nút cuối chương. Mình van cảm ơn nhiều ạ. (●∩_∩●)

Chúc các bạn với những tích tắc hạnh phúc khi gọi truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện!