depreciation and amortization la gi

Khấu hao (tiếng Anh: Amortization hoặc Depreciation) là cách thức phân chia dần dần ngân sách của gia tài marketing bám theo từng năm vô xuyên suốt vòng đời dùng của gia tài cơ.

Bạn đang xem: depreciation and amortization la gi

KHẤU HAO LÀ GÌ? PHÂN BIỆT GIỮA KHÁI NIỆM KHẤU HAO AMORTIZATION VÀ DEPRECIATION - Hình ảnh 1.

(Nguồn: educba.com)

Khấu hao 

Khái niệm

Khấu hao là cách thức phân chia dần dần ngân sách của gia tài marketing bám theo từng năm vô xuyên suốt vòng đời dùng của gia tài cơ. 

Trong giờ Anh, cả nhị định nghĩa AmortizationDepreciation đều là khấu hao. Điểm khác lạ ở chính giữa bọn chúng tương quan cho tới việc loại tài sản nào đang rất được khấu hao.

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung (Amortization)

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình – danh kể từ, vô giờ Anh được gọi là từ Amortization.

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung là cách thức phân chia dần dần ngân sách dùng gia tài vô xuyên suốt vòng đời của gia tài cơ. Tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung là loại gia tài ko nên gia tài đồ vật (physical assets). Những ví dụ về gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung được khấu hao bám theo cách thức này là:

• bằng phẳng sáng tạo và thương hiệu

• Thỏa thuận nhượng quyền

• Các công thức độc quyền, phiên bản quyền

• Ngân sách phát triển trái khoán tăng vốn

• Ngân sách tổ chức triển khai, ngân sách khai lập

Không tựa như khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình, khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung thông thường được phân chia bám theo cách thức khấu hao đường thẳng liền mạch. Nghĩa là qua loa từng quy trình tiến độ trong khoảng đời dùng của gia tài, một khoản ngân sách đều nhau sẽ tiến hành khấu trừ. Bên cạnh đó, những gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung được khấu hao thông thường tiếp tục không tồn tại độ quý hiếm cung cấp lại hoặc độ quý hiếm sót lại tựa như khi khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình.

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình (Depreciation)

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình – danh kể từ, giờ Anh được gọi là từ Depreciation.

Xem thêm: game hay hien nay

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình là cách thức phân chia ngân sách của một gia tài thắt chặt và cố định vô xuyên suốt vòng đời dùng của gia tài cơ. Tài sản thắt chặt và cố định hoặc gia tài thắt chặt và cố định hữu hình là loại gia tài đồ vật hoàn toàn có thể sờ thấy được. Một vài ba ví dụ về những gia tài thắt chặt và cố định hữu hình thông thường được khấu hao là:

• Nhà cửa

• Trang thiết bị

• Nội thất văn phòng

• Xe cộ

• Đất đai

• Máy móc

Vì gia tài thắt chặt và cố định hữu hình thông thường mang trong mình một độ quý hiếm sót lại ở cuối vòng đời dùng, vì thế cách thức khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình được xem bằng phương pháp lấy ngân sách thuở đầu của gia tài cơ trừ cút ngân sách sót lại (hoặc ngân sách cung cấp lại). 

Một sự khác lạ nữa là khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình được phân chia đều qua loa từng năm dựa vào vòng đời dự loài kiến của gia tài cơ. Nói cách tiếp, khoản ngân sách khấu hao thường niên là 1 trong khoản hạn chế trừ thuế cho tới công ty cho tới khi không còn vòng đời dùng dự loài kiến của gia tài cơ.

Ví dụ, một tòa ngôi nhà văn chống hoàn toàn có thể được dùng nhiều năm vừa qua khi ngừng hoạt động và sinh hoạt và bị cung cấp cút. Ngân sách dùng tòa ngôi nhà này được chia đều cho các phía đi ra bám theo số thời gian dùng dự loài kiến của chính nó, và từng phần của ngân sách cơ sẽ tiến hành hoạnh toán vô hàng năm.

Một số gia tài thắt chặt và cố định hữu hình hoàn toàn có thể được khấu hao bám theo cách thức khấu hao thời gian nhanh, nghĩa là 1 trong phần rộng lớn độ quý hiếm gia tài sẽ tiến hành phân chia vô trong năm trước tiên dùng. Ví dụ, xe pháo thông thường được khấu hao vị cách thức khấu hao thời gian nhanh.

Lưu ý đặc biệt quan trọng

Sự hao cạn - danh kể từ, giờ Anh được gọi là từ Depletion.

Sự hao cạn là 1 trong cách tiếp nhằm hoạnh toán ngân sách của gia tài marketing. Phương pháp này tương quan cho tới việc phân chia ngân sách dùng khoáng sản vạn vật thiên nhiên bám theo thời hạn. Ví dụ, một giếng dầu thông thường sẽ có được thời hạn khai quật hữu hạn trước lúc hết sạch. Vì vậy, ngân sách thiết lập giếng dầu sẽ tiến hành phân chia đều vô thời hạn dùng dự tính của giếng dầu.

Khấu hao gia tài thắt chặt và cố định hữu hình, khấu hao gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung và sự hao cạn là tía dạng ngân sách phi chi phí mặt mày vì như thế không nhất thiết phải đầu tư chi tiêu chi phí mặt mày nhằm hoạnh toán những ngân sách này. Cũng cần thiết cảnh báo rằng bên trên một vài ba vương quốc, ví như Canada, định nghĩa Amortization và Depreciation hoàn toàn có thể được dùng thay cho thế lẫn nhau nhằm chỉ cả gia tài vô hình dung và gia tài hữu hình.

(Theo Investopedia)

Xem thêm: game nghe nhac doan bai hat