đằng la chi vi

Bất dạ truỵ ngọc

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

6819

Bạn đang xem: đằng la chi vi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 72
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

11283

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 41
Vắng Em Không Vui FULL

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

56557

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hắc nguyệt quang quẻ thế dĩ nhiên kịch bạn dạng be

Hắc nguyệt quang quẻ thế dĩ nhiên kịch bạn dạng be

8.5/10

1618698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 153
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

26787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 39
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài chống Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài chống Đạo

8.1/10

87263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 96
Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

9.6/10

398629

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

21362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

59488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 108
Nhớ Em

Nhớ Em

8.9/10

104932

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

94688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

7.5/10

238551

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Bất dạ truỵ ngọc

C72

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

6819

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xem thêm: Chính sách bảo mật B52 tổng hợp thông tin mới cập nhật 2024

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

C41

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

11283

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vắng Em Không Vui FULL

C42

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

56557

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hắc nguyệt quang quẻ thế dĩ nhiên kịch bạn dạng be

C153

Hắc nguyệt quang quẻ thế dĩ nhiên kịch bạn dạng be

8.5/10

1618698

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

C39

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

26787

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài chống Đạo

C96

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài chống Đạo

8.1/10

87263

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

C105

Nhiệt Độ Cơ Thể Của tàn ác Ma

9.6/10

398629

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

C64

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

21362

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

C108

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

59488

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhớ Em

C90

Nhớ Em

8.9/10

104932

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mĩ Nhân Mềm Mại

C74

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

94688

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Yêu

C96

Bệnh Yêu

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng