cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

 • Reads 654,204
 • Votes 49,459
 • Parts 123

Ongoing, First published Aug 03, 2020

Bạn đang xem: cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

Table of contents

 • Mon, Aug 3, 2020

 • 1. Thế giới 1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (1)

  Mon, Aug 3, 2020

 • 2. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (2)

  Thu, Aug 6, 2020

 • 3. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (3)

  Sat, Aug 8, 2020

 • 4. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (4)

  Sat, Aug 15, 2020

 • 5. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (5)

  Sun, Aug 16, 2020

 • 6. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (6)

  Thu, Aug trăng tròn, 2020

 • 7. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (7)

  Sat, Aug 22, 2020

 • 8. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (8)

  Tue, Aug 25, 2020

 • 9. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (9)

  Fri, Aug 28, 2020

 • 10. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (10)

  Mon, Sep 7, 2020

 • 11. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (11)

  Sun, Sep 13, 2020

 • 12. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (12)

  Fri, Sep 18, 2020

 • 13. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (13)

  Sat, Sep 19, 2020

 • 14. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (14)

  Sun, Sep trăng tròn, 2020

 • 15. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (15)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 16. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (16)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 17. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (17)

  Thu, Sep 24, 2020

 • 18. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (18)

  Thu, Oct 1, 2020

 • 19. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (19)

  Thu, Oct 8, 2020

 • 20. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (20)

  Tue, Oct 13, 2020

 • 21. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (21)

  Sat, Oct 17, 2020

 • 22. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (22)

  Wed, Oct 21, 2020

 • 23. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (23)

  Sat, Oct 24, 2020

 • 24. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (24)

  Mon, Nov 2, 2020

 • 25. TG1: Vai ác tàn phế tàn ác thâm nho (25)

  Sat, Nov 7, 2020

 • 26. Thế giới 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (1)

  Fri, Nov 27, 2020

 • 27. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (2)

  Sun, Dec 13, 2020

 • 28. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (3)

  Fri, Jan 1, 2021

 • 29. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (4)

  Mon, Jan 11, 2021

 • 30. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (5)

  Tue, Jan 19, 2021

 • 31. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (6)

  Tue, Feb 2, 2021

 • 32. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (7)

  Sun, Feb 7, 2021

 • 33. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (8)

  Sat, Feb trăng tròn, 2021

 • 34. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (9)

  Wed, Feb 24, 2021

 • 35. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (10)

  Fri, Mar 5, 2021

 • 36. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (11)

  Sun, Mar 7, 2021

 • 37. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (12)

  Thu, Mar 11, 2021

 • 38. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu ớt (13)

  Fri, Mar 12, 2021

 • 39. Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (1)

  Mon, Mar 15, 2021

 • 40. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (2)

  Fri, Mar 19, 2021

 • 41. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (3)

  Tue, Mar 30, 2021

 • 42. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (4)

  Sat, Apr 3, 2021

 • 43. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (5)

  Wed, Apr 7, 2021

 • 44. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (6)

  Sat, Apr 10, 2021

 • 45. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (7)

  Tue, Apr 13, 2021

 • 46. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (8)

  Sat, Apr 17, 2021

 • 47. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (9)

  Fri, Apr 23, 2021

 • 48. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (10)

  Tue, Apr 27, 2021

 • 49. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (11)

  Wed, May 5, 2021

 • 50. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (12)

  Wed, May 12, 2021

 • 51. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (13)

  Fri, May 14, 2021

 • 52. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (14)

  Sun, May 16, 2021

 • 53. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (15)

  Sat, May 22, 2021

 • 54. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (16)

  Thu, May 27, 2021

 • 55. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà thổ (17)

  Thu, Jun 3, 2021

 • 56. Thế Giới 4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (1)

  Sun, Jun 6, 2021

 • 57. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (2) - Cô gái ngoan ngoãn cố

  Thu, Jun 10, 2021

 • 58. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (3)

  Xem thêm: chọc giận chủ tịch tổng tài

  Wed, Jun 23, 2021

 • 59. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (4)

  Sat, Jun 26, 2021

 • 60. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (5) - Chị nghĩ về về chuyện đó

  Sat, Jul 3, 2021

 • 61. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (6) - Cô đem tin yêu tôi hít cô không?

  Thu, Jul 8, 2021

 • 62. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (7) - Anh cả ra bên ngoài tạo nên rối!

  Sat, Jul 10, 2021

 • 63. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (8) - Sai lầm Khi tợp rượu

  Sun, Jul 11, 2021

 • 64. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (9) - Lời tỏ tình thất bại!

  Wed, Jul 21, 2021

 • 65. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (10) - Kết kí thác với họ

  Thu, Jul 22, 2021

 • 66. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (11) - Phải lòng ai đó

  Tue, Jul 27, 2021

 • 67. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (12)

  Sat, Jul 31, 2021

 • 68. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (13) - Khoảnh tự khắc của nhịp tim

  Sat, Aug 7, 2021

 • 69. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (14) - Đã bị lộ!

  Sat, Aug 7, 2021

 • 70. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (15) - Nhốt lại

  Tue, Aug 24, 2021

 • 71. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (16) - Hiểu biết

  Sun, Aug 29, 2021

 • 72. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (17) - bè anh đang được đem quyết định

  Sat, Sep 11, 2021

 • 73. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (18) - Cùng với nhau

  Sat, Sep 25, 2021

 • 74. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (19) - Trước Khi ăn ý nhất

  Sun, Oct 3, 2021

 • TG4: Xuyên nhi thường ngày phân loại nhân cơ hội - lựa chọn ai đây?

  Fri, Oct 29, 2021

 • 75. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (20)

  Sun, Oct 3, 2021

 • 76. Thế giới 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt(1) - Không nhằm bị Khi dễ!

  Thu, Oct 21, 2021

 • 77. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (2) - Gọi tôi là chị

  Sat, Oct 23, 2021

 • 78. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (3)

  Wed, Oct 27, 2021

 • 79. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (4) - Đến sinh sống với tôi

  Mon, Nov 8, 2021

 • Fri, Nov 19, 2021

 • 81. Đối thủ đem mức độ hình họa hưởng

  Sun, Nov 28, 2021

 • 82. Cậu đang được sợ hãi những người dân bại, nên không?

  Sat, Dec 11, 2021

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Tue, Feb 1, 2022

 • Wed, Feb 2, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Sat, Apr 30, 2022

 • 87. mỗi một ngày anh thức dậy đều yêu thương em vô cùng nhiều

  Fri, May 6, 2022

 • Fri, May 6, 2022

 • 89. Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ vứt (1)

  Sat, May 21, 2022

 • Fri, Jun 3, 2022

 • 91. TG6 (3): Chọn 1 trong những hai

  Thu, Jun 23, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • 93. TG 6 (5): Ai là anh ai là em

  Sun, Jul 24, 2022

 • 94. TG 6 (6): Đi xuống thế gian

  Tue, Jul 26, 2022

 • 95. TG 6 (7): Công tử quí ta

  Mon, Aug 15, 2022

 • 96. TG6 (8): Nàng chỉ hoàn toàn có thể là của ta

  Sat, Sep 3, 2022

 • 97. TG 6 (9): Ta tiếp tục mãi mãi yêu thương chàng

  Thu, Sep 8, 2022

 • 98. TG 6 (10): Chỉ là 1 người thầy

  Fri, Sep 16, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • 100. TG 6 (12): Vạn dặm tìm hiểu chồng

  Wed, Nov 2, 2022

 • 101. TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta

  Mon, Nov 21, 2022

 • 102. TG (6): Mình kết duyên đi

  Tue, Nov 22, 2022

 • 103. Thế giới (6): Chương cuối

  Tue, Nov 22, 2022

 • 104. Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe thưa bạo chúa quí ăn thịt quý phi

  Fri, Nov 25, 2022

 • 105. TG 7 (2): Một Quý phi cô độc

  Fri, Dec 2, 2022

 • 106. TG 7 (3): Nghe thưa bạn dạng cung chuẩn bị trở nên hoàng hậu?

  Sun, Dec 11, 2022

 • 107. TG 7 (4): Thần thiếp không thích sinh sống nữa

  Wed, Dec 21, 2022

 • 108. TG 7 (5): Ta chuẩn bị trở nên Hoàng hậu

  Wed, Jan 4, 2023

 • 109. TG 7 (6): Muốn tìm hiểu người khác? Bệ hạ đang được nghĩ về gì?

  Sun, Feb 5, 2023

 • 110. TG 7 (7): Đau đầu vùng hậu cung

  Sun, Feb 5, 2023

 • 111. TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt

  Tue, Feb 14, 2023

 • 112. TG 7 (9): Ngày sinh nhật

  Sat, May trăng tròn, 2023

 • 113. TG 7 (10): Cái này chất lượng tốt hơn: phương dung dịch hoặc ái phi?

  Wed, May 24, 2023

 • 114. TG 7 (11): Bạo quân nhẹ nhõm dàng

  Fri, May 26, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • 116. TG 7 (13): Giải quyết anh hùng

  Sat, Jun 17, 2023

 • Sun, Jun 18, 2023

 • 118. Thế giới 8: Vua thây quái vô cảm (1) - Trước mạt thế

  Sat, Jul 15, 2023

 • 119. TG 8 (2): Không dễ dàng nhằm Tiểu Xuyên sinh sống sót sau nhì tập luyện phim mạt thế

  Tue, Aug 1, 2023

  Xem thêm: quỷ vực vạn nhân mê

 • 120. TG 8 (3): Hôm ni cũng chính là ngày chạy trốn

  Sat, Oct 14, 2023

Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc
  Bản gốc: Hoàn 174 chương
  Nguồn: wikidich
  Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642
  Ngày banh hố: 3-8-2020
  Hình ảnh bìa: cám ơn nường @QuanTinh404 đang được tặng nhé
  ~~~
  Tiểu thuyết ngôn tình thông thường xuất hiện nay một loại phái mạnh phụ, bọn họ chấp nê, điên loạn, tàn ác, lại thâm nho, chính vì bị người sáng tác đãi ngộ bất công nên đem kết viên âm u, thực hiện người phát âm cảm nhận thấy không dễ chịu bực tức, kể từ bại sinh rời khỏi oán thù niệm với đái thuyết.
  
  Quý Thính đó là bị nockout oán thù niệm này của những người phát âm trói tấp tểnh, kể từ phía trên trải qua việc xuyên qua chuyện từng trái đất nhập đái thuyết tận mức độ trợ canh ty phái mạnh phụ bi thảm thay cho thay đổi kết viên, đạt được thỏa mãn happy ending.
  
  ~~~
  
  Cảnh báo: Nam chủ yếu đổi mới thái tối tăm, thận trọng Khi lọt hố!

#230ngontinh