Công tác xây dựng Đảng là gì, tư tưởng hồ chí minh về xây dựng Đảng

 - 
*

Vấn đề chung
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn
Bình luận - Phê phán

Đại hội XIII của Đảng đang tổng kết rộng 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tuyệt nhất là vào công cuộc đổi mới, với những thành công, ghê nghiệm về xây dựng Đảng. Trước thưởng thức new bây giờ, rất cần được tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vào công tác xây dựng Đảng, nhằm mục tiêu nâng cấp năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Bạn đang xem: Công tác xây dựng Đảng là gì, tư tưởng hồ chí minh về xây dựng Đảng

Nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng trước đất nước, quần chúng và dân tộc. Do đó, cần nghiên cứu, phát âm rõ những vấn đề căn bản về xây dựng Đảng trong số văn khiếu nại trình Đại hội XIII của Đảng, làm cho cơ sở nhằm xây đắp Đảng vững bạo dạn cả về chủ yếu trị, bốn tưởng, tổ chức cùng đạo đức nghề nghiệp vào tình trạng bây giờ.

Đảng chú trọng rèn luyện, nâng cấp chính trực chính trị của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở tinc thần, ý chí độc lập tự chủ, kiên định bé đường cách mạng đã lựa chọn, ở sự vững vàng, chủ động vượt qua khó khăn uống, thách thức; không chủ quan khi thắng lợi, thành công và không sợ hãi, dao động khi gặp nguy hiểm tốt khi mắc sai lầm, khuyết điểm; thẳng thắn nhận rõ khuyết điểm, yếu kém và quyết tâm sửa chữa. Cần tươi tắn, có bản lĩnh để bảo vệ quý giá khoa học, hiện thực đường lối và sự lãnh đạo chính trị của Đảng Lúc các thế lực thù địch tìm mọi cách xuyên ổn tạc, phá hoại đường lối, Cương lĩnh của Đảng hòng phá hoại sự thống nhất chính trị của Đảng.

Cùng với những khuyết điểm vào công tác xây dựng Đảng, phải coi sự suy thoái về bốn tưởng chính trị “là một nguy hại trực tiếp ăn hiếp dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Vì vậy, Đại hội XIII của Đảng phải làm ra bcầu chuyển rất cnạp năng lượng bản loại bỏ những phần tử suy thoái, biến chất về chính trị, cơ hội chính trị, chạy chức, chạy quyền làm mang lại Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Hơn lúc nào hết, phải nghiêm chỉnh thực hiện khuyên bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan liêu phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải pngóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1.

Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. Suốt quy trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ quần chúng cũng nlỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ko ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và nâng cấp trình độ lý luận, xây dựng và bồi đắp nền tảng bốn tưởng. Tư tưởng, lý luận khoa học làm đề xuất bản chất cách mạng, ý chí ý chí của một đảng chân chính cách mạng. Theo Hồ Chí Minc, lý luận là sự tổng kết từ thực tiễn đấu tranh mãnh của giai cấp và dân tộc, đó là lý luận chân chính có quý giá soi sáng, dẫn dắt thực tiễn. Lý luận dẫn dắt Đảng ta và cách mạng hiện nay là chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minc. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận đòi hỏi phải giáo dục, học tập, trang bị lý luận Mác - Lênin, bốn tưởng Hồ Chí Minc một cách căn bản, có hệ thống, thực tế đối với mọi cán bộ, đảng viên, phù hợp với từng trình độ và lĩnh vực công tác. Học tập nghiên cứu tư tưởng, lý luận không phải là thuộc lòng câu chữ mà là nắm vững bản chất cách mạng, pmùi hương pháp luận khoa học để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

Nâng cao trình độ lý luận của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên cần thiết đề cao sự kiên định, trung thành với lý luận, hệ bốn tưởng, đồng thời chú trọng năng lực tứ duy sáng tạo. Trung thành, thấu phát âm lý luận, quy luật khách quan tiền, giữ vững nguim tắc bảo đảm cho cách mạng phát lên đúng đắn, ko chệch hướng, không rơi vào chủ nghĩa xét lại. Vận dụng và tiến tới sáng tạo lý luận bảo đảm thành công và ko rơi vào chủ nghĩa giáo điều. Vì vậy, nhận thức đúng đắn mối quan lại hệ giữa trung thành và vận dụng sáng tạo là thành công nổi trội của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minch nhấn mạnh: “Chúng ta đề xuất nâng cấp sự tu chăm sóc về công ty nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp công ty nghĩa Mác - Lênin nhưng mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, so với một giải pháp chính xác số đông Điểm sáng của việt nam. Có như thế, bọn họ mới hoàn toàn có thể dần dần đọc được quy vẻ ngoài phát triển của phương pháp mạng nước ta, định ra được mọi đường lối, phương châm, bước tiến rõ ràng của cách social công ty nghĩa đam mê hợp với thực trạng nước ta”2.

Xem thêm: 1969 Hợp Màu Gì - Màu Nào May Mắn

Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Vấn đề hàng đầu là kiên định các ngulặng tắc tổ chức của Đảng. Từ Lúc ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam “rước tập trung dân chủ làm nguim tắc tổ chức cơ bản”. Đảng cũng khẳng định các ngulặng tắc khác: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngulặng tắc gắn bó mật thiết với quần chúng. #. Các nguyên ổn tắc tổ chức và hoạt động của Đảng tạo buộc phải phép lực hoàn toàn và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của Đảng Cộng sản toàn quốc. Các thế lực thù địch chống phá Đảng và tìm mọi cách để đòi Đảng ta từ bỏ nguim tắc tập trung dân chủ. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, nguyên tắc tập trung dân chủ càng phải được giữ vững và thực hiện trang nghiêm bên trên cơ sở thực hành dân chủ rộng rãi vào Đảng. Phát huy trí tuệ tập thể để có những quyết định tập trung đúng đắn, chống độc đoán, siêng quyền và chống biểu hiện dân chủ hình thức.

Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện là một Đảng có kỷ luật nghiêm minh kết hợp nhận thức và hành động tự giác của mọi cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ và các nguyên ổn tắc tổ chức, sinc hoạt đảng. Tăng cường công tác xác định, đo lường nhằm bảo đảm mang đến kỷ luật của Đảng được thi hành nghiêm chỉnh, ngăn uống ngừa những sai phạm của cán bộ, đảng viên khi thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, thực thi thần lực trong bộ máy chính quyền Nhà nước và hệ thống chính trị, yêu cầu phải có cơ chế kiểm soát quyền năng để ngăn uống chặn biểu hiện lạm quyền, lộng quyền, sử dụng sức mạnh để mưu lợi riêng biệt, tđam mê nhũng, hình thành nhóm ích lợi, vì lợi ích nhóm xấu đi.

Xây dựng Đảng về đạo đức. Đạo đức thuộc phạm trù ý thức xã hội, là chuẩn mực về văn minch, tiến bộ của một giai cấp, một dân tộc, một đảng chính trị xuất xắc một con người. Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng đầu vấn đề rèn luyện bốn cách đạo đức người cách mạng của một đảng chân chính cách mạng. Người coi trọng cả đức và tài trong đó đức là gốc. Bản thân Người luôn luôn là tấm gương trong sáng về đạo đức. Hồ Chí Minh muốn muốn Đảng thật sự là đạo đức, là vnạp năng lượng minc. Đại hội XII của Đảng đặt xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, bốn tưởng và tổ chức.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở đề nghị bức thiết lúc có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Những biểu hiện dễ thấy và nhức nhối đó, làm mất đi uy tín, danh dự và nhân cách của người cộng sản, hình ảnh hưởng trọn xấu đến sự lãnh đạo của Đảng. Không ít những cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật vừa qua có liên quan đến không đúng phạm về đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống gắn liền với suy thoái về tứ tưởng chính trị và dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tế công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua đã từng bcầu định hình giá trị chuẩn mực đạo đức vào Đảng, từ nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng về đạo đức tức là rèn luyện, nâng cấp quý hiếm đạo đức, nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Công việc lớn lao đó ko tách rời giáo dục, bồi đắp cực hiếm đạo đức xã hội, tiêu chuẩn đạo đức của bé người Việt Nam. Đạo đức trong Đảng và đạo đức trong xã hội có quan tiền hệ mật thiết với nhau. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minc có ý nghĩa nổi trội đối với xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng một xã hội có đạo đức.

Xem thêm: Tất Cả Thông Tin Về Module Quang Là Gì ? Các Tính Năng Và Công Dụng Của

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ cả về chính trị, bốn tưởng, lý luận, tổ chức và đạo đức mà Dự thảo văn kiện Đại hội XIII xác minh, luôn luôn là vụ việc cơ bản, rất cần phải các tổ chức triển khai đảng, cán bộ, đảng viên tiệm triệt cùng thực hiện xuất sắc. Qua kia, làm mang đến Đảng thật sự vào sạch, vững mạnh, cải thiện năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang trmong đất nước và dân tộc trong thời kỳ mới.