chuyen dam my

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với cùng một phong thái romantic, nhẹ dịu, giàn giụa tình thương và tế bào miêu tả những tình tiết tình thương yêu trong những anh hùng nam giới vô cùng cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập nhập việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

Bạn đang xem: chuyen dam my

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù An Khâm

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Sau Khi Pháo Hôi độc ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi độc ác Độc Trọng Sinh

7/10

17.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bát Gia Đảng

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 146
Gãy Cánh

Gãy Cánh

7.4/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: A Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Khói Hoa Lãnh Cung

Khói Hoa Lãnh Cung

7.3/10

3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Uẩn Tương Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 103
Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

7.8/10

9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 89
Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 15
Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Bích

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 90
Điên Đảo Mộng Tưởng

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: RinBaBa

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 70
Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cung Lộ Khả Khả

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 52
Cứu Vớt Vai độc ác Cố Chấp

Cứu Vớt Vai độc ác Cố Chấp

7.1/10

3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hệ Từ Thượng

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 57
Nửa Thập Kỷ

Nửa Thập Kỷ

8.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hốc Phải Xương Cá

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 9
Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đa Kim Thiếu Nữ Miêu

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 4
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

C12

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

1000

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sau Khi Pháo Hôi độc ác Độc Trọng Sinh

C146

Sau Khi Pháo Hôi độc ác Độc Trọng Sinh

7/10

17.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Gãy Cánh

C45

Gãy Cánh

7.4/10

1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Xem thêm: tôi không muốn làm nhân vật phản diện

Khói Hoa Lãnh Cung

C103

Khói Hoa Lãnh Cung

7.3/10

3K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

C89

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

7.8/10

9.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

C15

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

1K

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

C90

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Điên Đảo Mộng Tưởng

C70

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

1.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

C52

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cứu Vớt Vai độc ác Cố Chấp

C57

Cứu Vớt Vai độc ác Cố Chấp

7.1/10

3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nửa Thập Kỷ

C9

Nửa Thập Kỷ

8.3/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

C4

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10

1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

Sau Khi Pháo Hôi độc ác Độc Trọng Sinh

7/10

Gãy Cánh

7.4/10

Khói Hoa Lãnh Cung

7.3/10

Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

7.8/10

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

Điên Đảo Mộng Tưởng

7.1/10

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

Cứu Vớt Vai độc ác Cố Chấp

7.1/10

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10