cậu ba anh không lối thoát đâu

Duyên trời lăm le. Cậu tía anh ko lối bay đâu (đang ra) - YouTube