cap rate la gi

Tỉ suất vốn liếng hóa (tiếng Anh: Capitalization rate) phản ánh quan hệ đằm thắm thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần dự loài kiến đã đạt được vô 1 năm và độ quý hiếm của gia sản.

Bạn đang xem: cap rate la gi

EE2Ftg4XsAAE9zg

Hình minh họa (Nguồn: marshallcf)

Tỉ suất vốn liếng hóa

Khái niệm

Tỉ suất vốn liếng hóa vô giờ đồng hồ Anh gọi là: Capitalization rate.

Tỉ suất vốn liếng hóa là tỉ suất phản ánh quan hệ đằm thắm thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần dự loài kiến đã đạt được vô 1 năm và độ quý hiếm của gia sản.

Các cách thức tính

a) Phương pháp so sánh sánh

Phương pháp vận dụng mang lại gia sản cần thiết thẩm định vị bằng phương pháp đối chiếu, rút đi ra kể từ những tỉ suất vốn liếng hóa của những gia sản tương tự động bên trên thị ngôi trường.

Để vận dụng cách thức này, thẩm lăm le viên rất cần được khảo sát, tham khảo vấn đề của tối thiểu 03 gia sản đối chiếu bên trên thị ngôi trường, bao gồm:

Các vấn đề về giá chỉ thanh toán giao dịch, mục tiêu dùng, luật pháp tài chủ yếu, ĐK thị ngôi trường bên trên thời gian cung cấp, điểm lưu ý của người tiêu dùng, thu nhập hoạt động và sinh hoạt, ngân sách hoạt động và sinh hoạt, tỉ lệ thành phần thất thu bởi ko dùng không còn 100% hiệu suất, rủi ro khủng hoảng giao dịch thanh toán và những nguyên tố tương quan không giống. 

Trong tình huống những gia sản đối chiếu với những nguyên tố khác lạ với gia sản thẩm định vị thì nên tổ chức kiểm soát và điều chỉnh những nguyên tố khác lạ này.

Cách tính thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần, ngân sách hoạt động và sinh hoạt vận dụng với những gia sản đối chiếu nên thống nhất với phương pháp tính vận dụng với gia sản thẩm lăm le. Giá thanh toán giao dịch của gia sản đối chiếu nên phản ánh được ĐK thị ngôi trường lúc này hao hao ĐK thị ngôi trường sau này tương tự động như của gia sản thẩm định vị.

- Cách 1: Xác lăm le tỉ suất vốn liếng hóa bên trên hạ tầng thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần và giá chỉ thanh toán giao dịch của những gia sản đối chiếu.

Tỉ suất vốn liếng hóa (R) =   Thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần  /   Giá bán

- Cách 2: Xác lăm le tỉ suất vốn liếng hóa bên trên hạ tầng thu nhập hiệu suất cao của những gia sản đối chiếu và giá chỉ thanh toán giao dịch của những gia sản đối chiếu.

Tỉ suất vốn liếng hóa (R) =  (1 - Tỉ lệ ngân sách hoạt động)  /  Số nhân thu nhập hiệu quả

Trong đó:

          Tỉ lệ ngân sách hoạt động   =   Chi phí hoạt động  /   Tổng thu nhập hiệu quả

          Số nhân thu nhập hiệu quả   =   Giá cung cấp của gia sản so sánh sánh   /   Tổng thu nhập hiệu suất cao của gia sản so sánh sánh

          Tổng thu nhập hiệu quả   =   Tổng thu nhập tiềm năng    -   Thất thu bởi ko dùng không còn 100% hiệu suất và bởi rủi ro khủng hoảng thanh toán

Tỉ lệ ngân sách hoạt động và sinh hoạt rất có thể xác lập được trải qua tham khảo khảo sát những gia sản tương tự động bên trên thị ngôi trường. 

Thẩm lăm le viên rất có thể xác lập tỉ lệ thành phần ngân sách hoạt động và sinh hoạt và số nhân thu nhập hiệu suất cao trải qua khảo sát tối thiểu 03 gia sản tương tự động bên trên thị ngôi trường nhằm tổ hợp, rút đi ra tỉ suất vốn liếng hóa vận dụng mang lại gia sản thẩm định vị.

Phương pháp đối chiếu theo gót Cách 2 thông thường được vận dụng vô tình huống ko tích lũy được những tài liệu đòi hỏi như phương pháp tính bên trên, thẩm lăm le viên rất có thể xác lập tỉ suất vốn liếng hóa dựa vào quan hệ tỉ lệ thành phần đằm thắm tỉ lệ thành phần ngân sách hoạt động và sinh hoạt và số nhân thu nhập.

b) Phương pháp phân tách vốn liếng vay mượn - vốn liếng sở hữu

Xem thêm: huong dan choi morgana sp

Phương pháp địa thế căn cứ vô trung bình gia quyền của thông số vốn liếng hóa chi phí vay mượn Rm và Tỉ suất vốn liếng hóa vốn liếng chiếm hữu Re, vô cơ quyền số là tỉ trọng vốn liếng kêu gọi kể từ những mối cung cấp không giống nhau góp vốn đầu tư vô gia sản.

Phương pháp này vận dụng so với những gia sản được góp vốn đầu tư bởi vì nguồn chi phí chiếm hữu và nguồn chi phí vay mượn, thẩm lăm le viên nên tích lũy được những vấn đề tương quan cho tới 02 mối cung cấp này bao gồm: 

Tỉ lệ vốn liếng chiếm hữu, tỉ lệ thành phần vốn liếng vay mượn, kì hạn giao dịch thanh toán, số kì giao dịch thanh toán, lãi vay mượn, sự kì vọng ở trong phòng góp vốn đầu tư kể từ số vốn liếng, năng lực tịch thu vốn liếng góp vốn đầu tư và những nguyên tố không giống tương quan.

R = M x Rm + (1-M) x Re

          R: tỉ suất vốn liếng hóa

          M: tỉ lệ thành phần % vốn liếng vay mượn bên trên tổng ngân sách đầu tư

          (1-M): tỉ lệ thành phần % vốn liếng chiếm hữu bên trên tổng ngân sách đầu tư

          Rm: thông số vốn liếng hóa chi phí vay

          Re: tỉ suất vốn liếng hóa vốn liếng sở hữu

Trong đó:

Hệ số vốn liếng hóa chi phí vay mượn Rm là tỉ lệ thành phần khoản giao dịch thanh toán nợ thường niên (bao bao gồm cả vốn liếng và lãi) bên trên vốn liếng vay mượn gốc. Hệ số vốn liếng hóa chi phí vay mượn được xem bằng phương pháp nhân khoản giao dịch thanh toán từng kì (bao bao gồm cả gốc và lãi) với số kì nên giao dịch thanh toán vô năm và phân chia mang lại số tổng số chi phí vay mượn gốc.

Tỉ suất vốn liếng hóa vốn liếng chiếm hữu Re là tỉ suất dùng làm vốn liếng hóa thu nhập kể từ vốn liếng chiếm hữu. Tỉ suất vốn liếng hóa vốn liếng chiếm hữu Re được tính bằng phương pháp phân chia ROI vốn liếng căn nhà chiếm hữu thường niên phân chia mang lại tổng số vốn liếng chiếm hữu.

Cách xác lập tỉ suất vốn liếng hóa vốn liếng chiếm hữu thông thường được xác lập trải qua tham khảo bên trên thị ngôi trường, phân tách vấn đề của những gia sản đối chiếu.

c) Phương pháp phân tách năng lực giao dịch thanh toán nợ

Phương pháp phân tách năng lực giao dịch thanh toán nợ xác lập tỉ suất vốn liếng hóa địa thế căn cứ vô tỉ lệ thành phần % vốn liếng vay mượn bên trên tổng ngân sách góp vốn đầu tư M, thông số vốn liếng hóa chi phí vay mượn Rm và tỉ lệ thành phần năng lực trả trả nợ DCR.

Phương pháp này vận dụng so với những gia sản được góp vốn đầu tư bởi vì nguồn chi phí chiếm hữu và nguồn chi phí vay mượn, thẩm lăm le viên nên tích lũy được những vấn đề tương quan đến:

Khả năng giao dịch thanh toán ở trong phòng góp vốn đầu tư, điều kiện/điều khoản cho vay vốn, tỉ lệ thành phần cho vay vốn, kì hạn giao dịch thanh toán, số kì giao dịch thanh toán, lãi vay mượn, thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần và những nguyên tố không giống tương quan.

Tỉ suất vốn liếng hóa (R) = M x Rm x DCR

Trong đó:

DCR =    Thu nhập hoạt động và sinh hoạt thuần    /    Khoản giao dịch thanh toán nợ mặt hàng năm

Khoản giao dịch thanh toán nợ mặt hàng năm    =    Khoản giao dịch thanh toán từng kì     x     Số kì nên giao dịch thanh toán vô năm

Khoản giao dịch thanh toán từng kì bao hàm cả phần gốc và lãi nên trả từng kì.

(Tài liệu tham lam khảo: Thông tư 126/2015/TT-BTC Tiêu chuẩn chỉnh thẩm định vị nước Việt Nam số 08, 09 và 10)

Xem thêm: cach choi game pokemon dai chien