cang bien tieng anh la gi

Bản dịch của "cảng biển" nhập Anh là gì?

vi cảng biển = en

Bạn đang xem: cang bien tieng anh la gi

volume_up

harbour

chevron_left

chevron_right

VI

cảng biển {danh}

EN

Bản dịch

VI

cảng biển {danh từ}

cảng biển (từ khác: cảng)

volume_up

harbour {danh} [Anh-Anh]

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cảng biển" nhập giờ đồng hồ Anh

biển danh từ

English

 • sign
 • ocean
 • sea

cảng danh từ

English

 • port
 • harbor
 • harbour

chó biển lớn danh từ

English

 • seal

màu xanh rì nước biển lớn tính từ

English

 • blue

ven biển lớn danh từ

English

 • coast

người chuồn biển lớn danh từ

English

 • seaman
 • navigator

voi biển lớn danh từ

Xem thêm: nhu y vuong phi

English

 • walrus

bờ biển lớn danh từ

English

 • seashore

vũng ven bờ biển danh từ

English

 • lagoon

xanh nước biển lớn danh từ

English

 • navy blue

con dưa biển lớn danh từ

English

 • sea cucumber

vượt được biển lớn tính từ

English

 • seagoing

con mòng biển lớn danh từ

English

 • seagull

người xuất sắc nghề nghiệp chuồn biển lớn danh từ

English

 • seaman

tảo biển lớn danh từ

English

 • seaweed

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • cảm tưởng
 • cảm tưởng chừng như là
 • cảm xúc
 • cảm động
 • cảm ơn
 • cảm ơn một cơ hội kính trọng
 • cản
 • cản trở
 • cản trở cái gì ra mắt bình thường
 • cảng
 • cảng biển
 • cảng ngoài
 • cảng trước
 • cảng vụ
 • cảnh
 • cảnh báo
 • cảnh báo trước
 • cảnh bựa hàn
 • cảnh cáo
 • cảnh giác
 • cảnh giác hơn