cảm ơn em đã quay lại nhìn anh

 • Reads 418,614
 • Votes 12,942
 • Parts 32

Complete, First published Mar 03, 2017

Bạn đang xem: cảm ơn em đã quay lại nhìn anh

Table of contents

 • Fri, Mar 3, 2017

 • Chương 1: Một đám đần độn

  Fri, Mar 3, 2017

 • Fri, Mar 3, 2017

 • Chương 3: Cực phẩm cô nhỏ xíu lọ lem

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 4: Làm thơ ngây phái nữ nhân

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 5: Mượn sát nhưng mà rằng xa

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 6: Chúng tớ hò hẹn đi

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 7: Hai thanh dao sắc

  Sun, Mar 5, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 10: Anh đang khiến gì đó

  Sun, Mar 5, 2017

 • Chương 11: Không cần thiết ái muội

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 12: Ngươi ko thể trêu vào

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 13: Thanh mai trúc mã

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 14: Chàng trai này từng là của em

  Xem thêm: ông trùm xã hội đen và tiểu thỏ bạch

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 15: Anh kết giục, em bắt đầu

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 16: Tại sao cần khiến cho chủ yếu bản thân khó khăn xử

  Fri, Mar 10, 2017

 • Chương 17: Không ai yêu thương em rộng lớn anh

  Fri, Mar 10, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 24: Ghen ghen tị là độc dược

  Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 25: Không sở hữu tình thương yêu tiếp tục bị tiêu diệt sao

  Sun, Apr 9, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 28: Chương hạnh phúc

  Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 29: Nhà sở hữu đái ác ma

  Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 30: Từ ni về sau đó là người lạ

  Xem thêm: đọc truyện tranh đấu phá thương khung

  Sun, Apr 9, 2017

 • Chương 31: Trừ phi anh ko thể yêu thương em được nữa

  Sun, Apr 9, 2017

Tên truyện : CÁM ƠN EM ĐÃ QUAY LẠI NHÌN ANH
  Tác giả: Nhược Minh Dực
  Thể loại: Trọng sinh, văn minh, thanh mai trúc mã, sạch sẽ, sủng, nam giới rạm tình, HE
  Tình trạng: Hoàn