CÁC CÔNG THỨC CHẾ TẠO CỦA MINECRAFT

 - 

Trong trò chơi Minecraft, sản xuất là vật dụng căn bạn dạng mà người nào cũng cần phải biết, nó là phương pháp ghép đồ giúp cho bạn tìm ra số đông các item trong game. Có 2 nơi để chế tạo, khung sản xuất 2×2 vào túi đồ dùng (mặc định phím E), giành cho những món đồ dễ dàng và đơn giản dễ chế tạo. Thứ 2 là khung sản xuất 3×3 vào bàn chế tạo, dành cho những mặt hàng mà size 2×2 không chế được và dĩ nhiên nó cũng khó hơn nhiều.Bạn vẫn xem: bí quyết ép thứ trong minecraft


*

*

Khung sản xuất đồ 3×3

Có đa số chúng ta hỏi cách sản xuất cánh cứng, đĩa nhạc, lặng ngựa,.. Vv thì mình xin trả lời là rất tiếc bọn chúng không thể sản xuất được, các bạn chỉ có thể tìm thấy chúng ở thành phố hoàn thành dưới nhân loại kết thúc, hầm mỏ ở những hang động, cùng còn nhiều nơi không giống trên phiên bản đồ của Minecraft!

Và tiếp sau đây mình đang hướng dẫn cụ thể cách chế tạo cũng như tất cả các công thức sản xuất đồ:

Mục lục:

woodplankssticktorchSoul Torchcrafting tablefurnacechestladderfenceboatwood slabstone slabsigndoor

glow stonesnow blocktntclay blockbricksbookshelfsandstonesmooth sandstonechiseled sandstonenote blockjack o’lanternblock of redstonelapis lazuli blockblock of diamondblock of goldblock of ironblock of emeraldblock of coalblock of copperstone bricksstaircobblestone staircobblestone wallnether brickquartz blockchiseled quartzquartz pillardyed terracottahay balegranite stairandesitedioritepolished granitepolished andesitepolished dioriteprismarineprismaring brickssea lanterncoarse dirtslime blockmossy cobblestonemossy stone bricksstone bricksred sandstonesmooth red sandstonechiseled red sandstonepurpur blockpurpur pillarmagma blocknether wart blockred nether brickbone blockdried kelp blockpacked iceblue iceHoney BlockHoneycomb BlockBeehivePolished BasaltPolished BlackstoneChiseled Polished BlackstonePolished Blackstone BricksBlock of NetheriteWaxed Block of CopperCut CopperCut Copper StairsWaxed Cut Copper StairsWaxed Cut Copper StairsCobbled Deepslate WallCobbled Deepslate StairsPolished DeepslateDeepslate BricksDeepslate TilesCut Copper SlabWaxed Cut Copper SlabCobbled Deepslate SlabBlock of AmethystTinted Glass

pickaxesaxesshovelshoesfishing rodCarrot on a StickWarped Fungus on a Stickflint & steelcompassclockbucketshearsbundlespyglass

helmetchestplateleggingsbootsswordshielddyed shieldbowarrowhorse armourspectral arrowtipped arrowconduitturtle shellcrossbow

Pressure PlatesWeighted Pressure PlatesTrapdoorFence GateButtonLeverRedstone RepeaterRedstone TorchJukeboxDispenserPistonSticky PistonMinecartPowered MinecartStorage MinecartRailPowered RailDetector RailRedstone LampTripwire HookActivator RailDaylight DetectorDropperHopper Minecart with HopperMinecart with TNTRedstone ComparatorTrapped ChestIron TrapdoorObserverTarget

BowlMushroom StewBreadGolden AppleSugarCakeCookiesMelon BlockMelon SeedsPumpkin SeedsGolden CarrotPumpkin PieRabbit StewSuspicious StewHoney Bottle

BedPaintingPaperBookBook và QuillMapGlass PanesIron BarsGold IngotNether Brick FenceEye of EnderEnchantment TableFire ChargeEnder ChestBeaconAnvilFlower PotItem FrameGlow thành phầm FrameFirework RocketFirework StarLeadCarpetsStained GlassLeatherBannerArmor StandEnd RodEnd CrystalIron NuggetConcrete PowderCampfireSoul CampfireScaffoldingBarrelBlast FurnaceSmokerCartography TableComposterFletching TableSmithing TableStonecutterGrindstoneLanternLecternLoomNetherite IngotChainRespawn AnchorLodestoneCandleDyed Candleshulker box

Bone MealLight Gray DyeGray DyeRose RedOrange DyeDandelion YellowLime DyeLight xanh DyeCyan DyePurple DyePink DyeMagenta DyeWhite DyeBlue DyeBrown DyeBlack Dye

WoolLight Gray WoolGray WoolBlack WoolRed WoolOrange WoolYellow WoolLime WoolGreen WoolLight blue WoolCyan WoolBlue WoolPurple WoolMagenta WoolPink WoolBrown Wool

Glass BottleCauldronBrewing StandBlaze PowderMagma CreamFermented Spider EyeGlistering Melon

|

https://go88club.info/

| https://789betvi.co/ | https://new88new.com/