Cách Đổi Tên Màu Trong Minecraft

 - 

trong Minecraft, có một số mã màu với mã format mà bạn cũng có thể sử dụng trong bài toán chat với nhập lệnh, giúp cho việc chơi game trở cần thú vị và color hơn. Trong đó, mã màu rất có thể được áp dụng để chuyển đổi màu văn bạn dạng trong trò chơi, gán màu đến đội và cấu hình thiết lập màu của áo gần kề da. Còn mã định dạng hoàn toàn có thể được áp dụng để sửa đổi sự lộ diện của văn bạn dạng trong trò nghịch như in đậm hoặc in nghiêng. Thuộc Thủ thuật chơi tìm hiểu cách những mã này cùng cách áp dụng chúng trong trò đùa nhé!


Danh sách những Mã màu trong Minecraft như sau:

Color(Minecraft Name)Chat CodeMOTD CodeDecimalHexadecimal
Dark Red(dark_red)§4u00A7411141120AA0000
Red(red)§cu00A7c16733525FF5555
Gold(gold)§6u00A7616755200FFAA00
Yellow(yellow)§eu00A7e16777045FFFF55
Dark Green(dark_green)§2u00A724352000AA00
Green(green)§au00A7a563592555FF55
Aqua(aqua)§bu00A7b563609555FFFF
Dark Aqua(dark_aqua)§3u00A734369000AAAA
Dark Blue(dark_blue)§1u00A711700000AA
Blue(blue)§9u00A7955925755555FF
Light Purple(light_purple)§du00A7d16733695FF55FF
Dark Purple(dark_purple)§5u00A7511141290AA00AA
White(white)§fu00A7f16777215FFFFFF
Gray(gray)§7u00A7711184810AAAAAA
Dark Gray(dark_gray)§8u00A785592405555555
Black(black)§0u00A700000000

Trong đó:

Cột Color: tên của màu và phần trong dấu () là tên gọi nội bộ của màu sắc trong trò chơi Minecraft.

Bạn đang xem: Cách đổi tên màu trong minecraft

Cột Chat code: code cần sử dụng để sử dụng color đó trong chat ở Minecraft.

Xem thêm: +567 Hình Ảnh Chế Hãy Về Với Đội Của Anh Tay Trắng Về Nước Tràn Ngập Mạng Xã Hội

Cột MOTD Code: code sử dụng để sử dụng trong Message Of The Day vào Minecraft.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký, đăng nhập nhà cái SODO66

Cột Decimal: giá bán trị thập phân của color trong Minecraft.

Cột Hexdecimal: giá chỉ trị hệ thập lục phân của màu trong Minecraft