ban mã tuyến

 • Reads 4,700,933
 • Votes 145,477
 • Parts 101

Complete, First published Jun 21, 2014

Bạn đang xem: ban mã tuyến

Table of contents

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

  Xem thêm: nô lệ câm truyện tranh full

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên ngoại: Lễ tình nhân

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Phiên nước ngoài lại thấy phiên ngoại

  Xem thêm: truyện trò chơi chinh phục

  Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

*** tin tức ***
  Tác giả: Dịch Bạch Thủ
  Couple chính: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca
  Couple phụ: Hoan Nhan, Âu Dương Thông
  Chính văn: 70 chương
  Phiên ngoại: 30 chương
  Thể loại: Hiện đại, hình cảnh x tổng giám đốc, cường công x phái đẹp vương vãi thụ, phái đẹp nữ tử sinh, HE.
  
  *** Văn án ***
  Một tổng giám đốc xung quanh năm xuyên suốt mon rét lùng, cao ngạo
  Một phái đẹp công an rất hiếm trực thuộc nhóm trọng án
  Mặt ngoài dấm dúi là tình nhân của nhau
  Nhưng ai hiểu rằng thương yêu lúc nào tiếp tục phân phát sinh
  
  *** Lời editor *******************
  Theo bản thân thì truyện hoặc tuy nhiên tiếp tục lâu và đa số không có ai edit tiếp. Vì vậy, bản thân edit chỉ nhằm mục tiêu mục tiêu thỏa mãn nhu cầu sở trường cá thể là chủ yếu.
  
  Tại vnsharing có một các bạn tiếp tục dịch một số ít chương của truyện này và tôi cũng dùng để làm tìm hiểu thêm, sửa đổi lại 1 chút và edit cho tới không còn truyện.
  
  Văn án bản thân copy kể từ tê liệt.
  
  Lần đầu edit nếu như phát âm ẹ quá ước xí xóa..
  ********************************
  
  *** Lời nhắn nhủ kể từ Editor ***
  1. Yêu cầu ko đem ver, ko rinh về nhà của bạn bên dưới từng kiểu dáng.
  2. Tương tự động đòi hỏi 1, bản thân khước từ, đồng ý ngẫu nhiên ai, ngẫu nhiên tổ chức triển khai phi lợi tức đầu tư hoặc chất lượng nhuận sao chép, đem ver, hoặc bưng về căn nhà thực hiện của riêng rẽ bên dưới từng kiểu dáng.

#34bhtt