bạn học nhỏ

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn ngôi trường, phái nữ truy, sủng ngọt, HE
Độ dài: 74 chương + 4 nước ngoài truyện
Editor: Tà Thần

Bìa: Cỏ Chiêu Nghi
Tình trạng: Hoàn edit

Bạn đang xem: bạn học nhỏ

!! UPDATE !! Mình đang được gỡ pass tuy nhiên nếu như chúng ta còn thấy thì nên test một trong 2 câu vấn đáp sau:

– trithuandichdiep

– Mocdiem1905

văn-án

Trì Diệp quí nhất gọi Dịch Thuần là bạn học nhỏ, “Bạn học tập nhỏ Dịch Thuần… Quý khách hàng học tập nhỏ Dịch Thuần…”

Một phen gọi là gọi hẳn phụ vương năm.

Ngày chất lượng tốt nghiệp, ở đầu cuối thì Dịch Thuần cũng ko Chịu đựng được nữa: “Nhỏ ở đâu tuy nhiên nhỏ?”

mục-lục

Chương 1 ♡ Chương 2 ♡ Chương 3 ♡ Chương 4 ♡ Chương 5

Chương 6 ♡ Chương 7 ♡ Chương 8 ♡ Chương 9 ♡ Chương 10

Chương 11 ♡ Chương 12 ♡ Chương 13 ♡ Chương 14 ♡ Chương 15

Chương 16 ♡ Chương 17 ♡ Chương 18 ♡ Chương 19 ♡ Chương 20

Chương 21 ♡ Chương 22 ♡ Chương 23 ♡ Chương 24 ♡ Chương 25

Xem thêm: cùng trời với thú

Chương 26 ♡ Chương 27 ♡ Chương 28 ♡ Chương 29 ♡ Chương 30

Chương 31 ♡ Chương 32 ♡ Chương 33 ♡ Chương 34 ♡ Chương 35

Chương 36 ♡ Chương 37 ♡ Chương 38 ♡ Chương 39 ♡ Chương 40

pass-truyện-1

Chương 41 ♡ Chương 42 ♡ Chương 43 ♡ Chương 44 ♡ Chương 45

Chương 46 ♡ Chương 47 ♡ Chương 48 ♡ Chương 49 ♡ Chương 50

Chương 51 ♡ Chương 52 ♡ Chương 53 ♡ Chương 54 ♡ Chương 55

Chương 56 ♡ Chương 57 ♡ Chương 58 Chương 59 Chương 60

pass-truyện-2

Chương 61 ♡ Chương 62 ♡ Chương 63 ♡ Chương 64 ♡ Chương 65

Chương 66 ♡ Chương 67 ♡ Chương 68 ♡ Chương 69 ♡ Chương 70

Xem thêm: quỷ hành thiên hạ

Chương 71 ♡ Chương 72 ♡ Chương 73 ♡ Chương 74

Ngoại truyện 1 ♡ Ngoại truyện 2 ♡ Ngoại truyện 3 ♡ Ngoại truyện 4

hoàn

Capoo Bug Cat GIF - Capoo BugCat Spin GIFs