bách quỷ tập

Bách quỷ tập luyện  -Cửu Lộ Phi Hương by Hắc Gia

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Bạn đang xem: bách quỷ tập

Chuyển ngữ: Hắc

Thể loại: huyễn huyễn

Giới thiệu:

Trong lòng từng người đều sở hữu một con cái hung thần.

Nàng với cùng một cái cây viết, đem theo đòi một ước vọng như với như ko, xuyên qua không ít không khí không giống nhau, biên chép lại chuyện phong hoa tuyết nguyệt của những “Quỷ”.

Nữ chủ yếu độc thoại:

Tên tớ là Bạch Quỷ, cũng là tên gọi của cái cây viết vô tay tớ. Chỉ cần thiết thu đầy đủ một trăm mẩu truyện về quỷ, nó sẽ bị hoàn thiện cơn mơ ngàn năm của tớ. Cuộc đời chìm nổi, năm mon ngấm thoắt, tớ ko biết đang được xuyên ko từng nào chuyến, coi qua quýt biết từng nào thăng trầm, từ từ đang được quên người xưa, không hề tình yêu, tuy nhiên ước nguyện sâu sắc thẳm trong tâm Khi xưa thì ko khi nào tan đổi thay.

Mục lục

 Review

Quỷ Vu

♣Chương 1♣   

♣Chương 2♣    ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣    ♣Chương 5♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Thi

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠    ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠    ♠Chương 5♠    ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Họa

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Chương 7♥   ♥Chương 8 & Hết♥

Quỷ Thê

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

♦Chương 7   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Huynh

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Trâm

♣Chương 1♣

♣Chương 2♣   ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣   ♣Chương 6♣  

♣Chương 7♣   ♣Chương 8♣    ♣Chương 9♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Anh

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

Xem thêm: sơn hà bất dạ thiên

♦Đoạn kết♦

Quỷ Tướng

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Đoạn kết♥

Quỷ Miêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Tết cô hồn

Quỷ Huyết

♣Mở đầu♣

♣Chương 1♣   ♣Chương 2♣

♣Chương 3♣   ♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣  

 ♣Chương 6♣   ♣Chương 7♣    ♣Chương 8♣    

♣Chương 9♣   ♣Đoạn kết♣

Quỷ Giáo

♦Mở đầu♦ 

♦Chương 1♦   ♦Chương 2♦

♦Chương 3♦   ♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦

♦Chương 6♦    ♦Chương 7♦   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Thủ

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Kết thúc♥

Quỷ Yêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Bạch Quỷ

♬Mở đầu♬

♬Chính văn♬

♬Kết thúc♬

—TOÀN VĂN HOÀN—

Ebook

Xem thêm: cao duy xâm lấn

PDF  PRC   EPUB

wattpad: 17333224

p/s: đang được sửa lỗi ebook đang được sit chữ ^^

Tác giả

Bình luận