a mạch tòng quân

Đặt sẵn viên gạch men rét đêêê

Bạn đang xem: a mạch tòng quân

Tác giả: Tiên Chanh

Convert: muacauvong

Chuyển ngữ: cún con cái say sữa

Tình trạng bạn dạng gốc: hoàn

Tổng số chương: 153 chương + 1 phiên ngoại

________________________

MỤC LỤC

Giới thiệu đơn giản

CUỐN THỨ NHẤT: Phong vân khởi dã mạch sạ phiêu hương

(Gió thổi mây cất cánh khiến cho hương thơm lúa mạch điểm đồng nội chính thức cất cánh đi)

 1    2    3      4   5    6   7   8     9

10   11    12    13    14    15  16   17   18  19

 20   21    22    23     24   25  26    27    28    29    30

CUỐN THỨ HAI: Hiểm trung hành huyền nhai bách trượng băng

(Những gian nguy Khi cút bên trên vách núi băng cao trăm trượng)

Chương  31   32   33   34   35  36  37  38  39

Chương 40   41   42   43   44   45  46   47  48   49

Chương 50    51    52    53    54    55   56    57.1   57.2   58    59

CUỐN THỨ BA: Thả phóng ca giẫm thanh xuân chủ yếu hảo

(Cứ chứa chấp cao giọng hát nhưng mà bước qua chuyện tuổi tác thanh xuân)

60.1      60.2     61    62     63     64    65     66     67      68      69       70

Xem thêm: xuyên về niên thiếu công lược lão công

 71      72      73      74      75     76     77     78     79     80

81      82       83    84     85      86       87       88     89

Về việc trả ngữ kiệt tác AMTQ

CUỐN THỨ TƯ: Tự quỷ lệ thăm dò đem sơ hiển lộ

(Từ Khi được chuốt dũa, ánh thăm dò chính thức hiển lộ)

90   91   92   93   94   95   96  97  

98   99  100  101   102     103     104

CUỐN THỨ NĂM: Cao triển sí vì chưng trình thiên vạn lí

(Đại bàng chứa chấp cao cánh cất cánh xa vời ngàn dặm)

105   106    107    108    109   110  111   112    113    114  

115  116   117  118    119     120   121   122   123   124   125 

126   127   128   129   130

CUỐN THỨ SÁU: Tích hero trở thành bại trả đầu không

(Anh hùng xưa trở thành hoặc bại đều không xoay đầu lại)

131    132    133   134   135   136   137    138   139

140      141      142        143      144        145        146

147      148       149        150        151     152      153

PHIÊN NGOẠI

Thường Ngọc Thanh

Thương Dịch Chi

Xem thêm: truyện nhược xuân và cảnh minh

Đường Thiệu Nghĩa

A Mạch 1 – 2

Bỏ phiếu lựa chọn ông xã mang lại A Mạch nào!