Chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 435 | Cật nhập: 11/9/2018 5:24:58 PM | RSS

Chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi

Chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi

Quyết định 688/QĐ-CN-MTCN của Cục Chăn nuôi: Quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ mới đối với chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi

Thành phần

 • Sản phẩm chứa tập hợp các loại vi sinh vật bản địa nguồn gốc tự nhiên.

Công dụng

 • Phân hủy những chất hữu cơ, chất thải chăn nuôi của lợn, gà...
 • Làm đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu mùi hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.

Điện thoại liên hệ: 0912 868 889

  .

  .

   trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

   QC chạy dọc màn hình phải
   QC chạy dọc màn hình phải

   trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

   QC chạy dọc màn hình trái

   QC chạy dọc màn hình trái

   Vchat