Xây dựng các ứng dụng trên nền SharePoint 2010

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3893 | Cật nhập: 6/19/2015 3:45:32 PM | RSS

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Khoá học Thiết kế và Xây dựng ứng dụng SharePoint Foundation 2010 và SharePoint Server 2010 Cơ bản + Nâng cao cung cấp cho bạn kiến thức về thiết kế, vận hành ứng dụng SharePoint Server trong doanh nghiệp, giải pháp hoàn chỉnh cho ứng dụng SharePoint Server. Kết thúc khoá học bạn có thể:

• Thiết kế ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau
• Phân quyền người dùng SharePoint Server
• Trình bày dữ liệu với InfoPath Designer
• Sử dụng điều khiển ASP.NET trong SharePoint Site
• Xây dựng quy trình xử lý bằng Wokflow

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Nội dung chuyên đề Thiết kế và Xây dựng ứng dụng Web bằng SharePoint Server 2010 và SharePoint Foundation 2010 cấp độ Cơ bản + Nâng cao được chia thành nhiều phần cụ thể từ SharePoint Site, SharePoint List, SharePoint View, Column, Content Type, Web Part, InfoPath Designer, SharePoint Designer, Master Page, Data Entry and Display Form, Visio Workflow, SharePoint Workspace, Workflow, JQuery, Versioning như sau:

• Giới thiệu SharePoint 2010, thay đổi cấu hình SharePoint Site
• Làm việc với SharePoint List, khám phá SharePoint List đặc biệt
• Kiểu dữ liệu trong SharePoint Server 2010
• Tạo và trình bày dữ liệu bằng SharePoint View
• Thiết kế và sử dụng SharePoint WebPart
• Cấu hình SharePoint WebPart và ToolPart
• Thêm, xoá và cập nhật dữ liệu
• Phân quyền sử dụng tài nguyên trong SharePoint 2010
• Liên kết dữ liệu giữa các Web Part
• Quản lý văn bản và ứng dụng trong dự án thực tế
• Điểm nổi bật SharePoint 2010 so với MOSS2007
• Thiết kế và cài đặt InfoPath Designer
• Vận hành InfoPath Designer và Mail trong ứng dụng thực tế
• Thiết kế và cài đặt Workflow,
• Xây dựng SharePoint Site template
• Thiết kế trang Web bằng SharePoint Designer 2010
• Xây dựng Workflow bằng SharePoint Designer 2010
• Thiết kế Workflow bằng Microsoft Visio Premium 2010
• Tìm cách dùng JQuery trong SharePoint Designer 2010
• Tương tác JQuery với Web Service của SharePoint
• Web Service, External Content Type, BDS

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat