Phát triển ứng dụng quản lý mô hình Window Form bằng C# 2010

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3430 | Cật nhập: 6/19/2015 3:45:45 PM | RSS

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Visual C# (4.0) 2010 là ngôn ngữ thông dụng nhất trong bộ Microsoft Visual Studio 2010 (VS 2010). VS 2010 hỗ trợ:

Phát triển ứng dụng quản lý mô hình Window Form bằng C# 2010

Tạo ứng dụng trên Desktop hoặc web

Giao diện người dùng thân thiện

Tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Server

Trình bày dữ liệu nhiều hình thức khác nhau

Xây dựng các loại ứng dụng trong thực tiễn

Báo cáo bằng Crystal Report

Tích hợp các component

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Nội dung chuyên đề Phát triển ứng dụng Quản lý bằng ngôn ngữ C# 2010 và cơ sở dữ liệu SQL Server trên môi trường Windows cấp độ Cơ bản+Nâng cao được chia thành nhiều phần cụ thể từ Ngôn ngữ C# 2010, Ứng dụng Console, Làm việc với tập tin thư mục, Naming Convention, Windows Forms, ADO.NET, Tương tác SQL Server 2008, LINQ, ADO.NET Entity, Report, OOP, Thư viện dùng chung, Package như sau:

Cấp độ Cơ bản

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Visual C# 2010, Môi trường lập trình, Khai báo biến và kiểu dữ liệu, Phép toán, Quy ước lập trình, ứng dụng Console

Bài 2: Phát biểu điều khiển, Phát biểu vòng lặp

Bài 3: Kiểu dữ liệu Array, String, Array, ArrayList, Generic

Bài 4: Làm việc với ổ đĩa, thư mục và tập tin

Bài 5: LINQ và LINQ to XML

Bài 6: Tìm hiểu ứng dụng Windows Forms, Các loại Forms trong ứng dụng Desktop

Bài 7: Điều khiển Windows Forms và một số lớp đặc biệt

Bài 8: Một số điều khiển Windows Forms đặc biệt

Bài 9: Điều khiển DialogBox, HelpProvider, ToolTip, ErrorProvider, Error, Exception

Bài 10: LINQ to SQL Server và ADO.NET Entity

Bài 11: Đối tượng ADO.NET (Connected Layers)

Bài 12: Đối tượng ADO.NET (Disconnected Layers)

Bài 13: Đối tượng ADO.NET, XML và các điều khiển danh sách

Bài 14: Chèn điều khiển vào điều khiển DataGridView, trình bày dữ liệu theo Master và Details, và cập nhật dữ liệu

Cấp độ Nâng cao

Bài 15: Sử dụng Report và Crystal Report

Bài 16: Lập trình Hướng đối tượng (OOP) cơ bản

Bài 17: Lập trình Hướng đối tượng (OOP) nâng cao

Bài 18: Giải pháp cho ứng dụng Desktopvà Đóng gói và triển khai ứng dụng

Thi cuối khoá: Làm bài Paper và LAB Test

Project: Thực hiện đề tài tốt nghiệp khoảng 1-2 tháng

KẾT THÚC KHÓA HỌC

Học viên sẽ nắm vững nguyên lý và quy tắc lập trình, xây dựng, đóng gói và triển khai ứng dụng quản lý chuyên nghiệp dùng trong quản lý như: Quản lý sinh viên, quản lý Nhân sự, Quản lý tiền lương, Quản lý kế toán, ...

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Lớp thường: 3 tháng

+ 6 giờ / tuần, 3 buổi / tuần, 2 giờ thực hành xen kẻ 2 giờ lý thuyết

+ >=1 tháng làm đề tài

Lớp cấp tốc: 1,5 tháng

+ 12 giờ / tuần, 3 buổi / tuần, 2 giờ lý thuyết + 2 giờ thực hành / buổi

+ >=1 tháng làm đề tài

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Khoá học ngắn hạn được tổ chức theo mô hình LAW (Learning As Working):

Số lượng học viên tối đa 15

Học lý thuyết, thảo luận giải pháp

Lựa chọn mô hình hợp lý của công nghệ

Sử dụng mô hình thực tiễn trong thực hành

Tham gia giải quyết vấn đề phát sinh

Ứng dụng thương mại điện tử có quy mô lớn

Thực hiện quy trình sản xuất phần mềm

Áp dụng tiêu chuẩn viết mã chương trình

Làm việc theo nguyên tắc giao tiếp trong nhóm

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Lớp Phát triển ứng dụng Quản lý bằng bằng ngôn ngữ C# 2010 cấp độ Cơ bản + Nâng cao dành cho mọi đối tượng chưa biết lập trình và yêu thích lập trình.

CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Mọi học viên tham gia >=80% thời lượng khoá học sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học "Phát triển ứng dụng Quản lý theo mô hình Window Form bằng ngôn ngữ C# 2010". Chứng chỉ do Viện Công Nghệ Hà Nội cấp có giá trị trên toàn quốc

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Mỗi học viên sẽ được nhận miễn phí:

Giáo trình lý thuyết dạng Course Outline

Giáo trình thực hành dạng bài tập tham khảo

Danh sách các bài tập có tính thực tiễn cao

Danh sách các đề tài có quy mô lớn

THI TỐT NGHIỆP HAY THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỐI KHOÁ

Cuối khoá học, học viên có thể dự thi Lý thuyết + Thực hành hoặc thực hiện đề tài bằng cách xây dựng một trong các ứng dụng sau:

Quản lý Nhân Sự

Quản lý Thư Viện

Quản lý xuất nhập tồn kho

Quản lý kế toán

Quản lý bán hàng

Quản lý học vụ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat