Công nghệ Thông tin

 • Xây dựng các ứng dụng trên nền SharePoint 2010

  Xây dựng các ứng dụng trên nền SharePoint 2010

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 3:45:32 PM

  Khoá học Thiết kế và Xây dựng ứng dụng SharePoint Foundation 2010 và SharePoint Server 2010 Cơ bản + Nâng cao cung cấp cho bạn kiến thức  về  thiết  kế,  vận  hành  ứng  dụng  SharePoint  Server  trong  doanh nghiệp, giải pháp hoàn chỉnh cho ứng dụng SharePoint Server.

  ...xem chi tiết

 • Phát triển ứng dụng quản lý mô hình Window Form bằng C# 2010

  Phát triển ứng dụng quản lý mô hình Window Form bằng C# 2010

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 3:45:45 PM

  Nội dung chuyên đề Phát triển ứng dụng Quản lý bằng ngôn ngữ C# 2010 và cơ sở dữ liệu SQL Server trên môi trường Windows cấp độ Cơ bản+Nâng cao được chia thành nhiều phần cụ thể từ Ngôn ngữ C# 2010, Ứng dụng Console, Làm việc với tập tin thư mục, Naming Convention,

  ...xem chi tiết

 • Điều khiển từ xa trên mạng wifi

  Điều khiển từ xa trên mạng wifi

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 3:46:05 PM

  Muốn điều khiển ti vi hoặc máy nghe nhạc chỉ với một cái vẫy tay và từ bất cứ căn phòng nào trong nhà? Một hệ thống phát hiện động tác mới dựa trên hệ thống wifi có thể biến điều này thành hiện thực.

  ...xem chi tiết

 • Arduino bổ sung công cụ điều khiển từ xa

  Arduino bổ sung công cụ điều khiển từ xa

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 3:51:16 PM

  Arduino bổ sung công cụ điều khiển từ xa

  ...xem chi tiết

 • Hệ thống chuẩn đoán nhanh hư hỏng cho các phương tiện

  Hệ thống chuẩn đoán nhanh hư hỏng cho các phương tiện

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 3:53:26 PM

  Các phương tiện hiện đại có chứa nhiều linh kiện điện tử, điều này làm gia tăng những khó khăn cho việc chuẩn đoán hỏng hóc trong quá trình bảo dưỡng. Để việc chuẩn đoán trở nên dễ dàng hơn, một nhóm nghiên cứu do Louise Travé-Massuyès....

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat