Chứng chỉ Microsoft

 • Chứng chỉ IC3 của Microsoft

  Chứng chỉ IC3 của Microsoft

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 5/23/2014 9:06:33 AM

  Chứng chỉ sử dụng máy tính và Internet (IC3) chính là sự khác biệt mà bạn cần bởi nó cung cấp cho cả sinh viên và những người đang mong muốn tìm việc những nền tảng kiến thức cần thiết để thành công trong môi trường làm việc, những công việc đòi hỏi sử dụng máy tính và internet.

  ...xem chi tiết

 • Chứng chỉ MOS của Microsoft

  Chứng chỉ MOS của Microsoft

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 5/23/2014 9:07:37 AM

  MOS (Microsoft Office Specialist) là chứng chỉ tin học văn phòng được xác định trên các chương trình Microsoft Office riêng biệt như: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,...Chính vì vậy thí sinh có thể lấy từng chứng chỉ riêng lẻ cho phù hợp với công việc và chuyên ngành học của mình như: Chứng chỉ Microsoft Word 2003, Chứng chỉ Microsoft Excel 2007,....

  ...xem chi tiết

 • Microsoft Technology Associate (MTA) là gì?

  Microsoft Technology Associate (MTA) là gì?

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 5/23/2014 9:07:54 AM

  MTA là  chứng chỉ cấp độ sơ cấp xác nhận các kiến thức cơ bản về công nghệ mà mỗi một sinh viên cần biết để bắt đầu xây dựng sự nghiệp với nền tảng là công nghệ của Microsoft.

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat